Aktualności

XXVI Zgromadzenie Ogólne ZPP

XXVI Zgromadzenie Ogólne ZPP

W dniach 29 – 30.09 w Ossie obyło się XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Starostwo Powiatowe w Gliwicach było reprezentowane przez starostę gliwickiego Waldemara Dombka.

Delegaci podczas Zgromadzenia zajmowali się m.in. sprawozdaniem z działalności ZPP w 2019 roku, budżetem na rok 2020 czy przedstawionymi przez Komisję Uchwał i Wniosków propozycjami stanowisk zgłoszonych przez Delegatów. Stanowiska dotyczyły spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim w zakresie finansowania zadań przez powiaty, szpitali powiatowych czy też terminu wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych.