Aktualności

XI Powiatowa Konferencja Regionalna

XI Powiatowa Konferencja Regionalna

„Obraz Powstań Śląskich w historii, literaturze i kulturze” – to temat XI Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów, która odbędzie się 10 października w Paniówkach (gm. Gierałtowice). Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w niej potrwa do 2 października.

Organizatorem konferencji jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach, współorganizatorem – Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach. Spotkanie odbędzie się hotelu „Biały Dom” w Paniówkach, ul. Karola Darwina 50.

- Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego. Tak głosi przyjęta przez Sejm uchwała ustanawiająca rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. Dlatego właśnie wydarzeniom tamtych lat będzie poświęcona tegoroczna XI Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów.  Nie bez przyczyny na miejsce konferencji wybrano gminę Gierałtowice. Na Ziemi Gliwickiej jest to jeden z tych rejonów, gdzie Powstania Śląskie pozostawiły wiele śladów, a echa śląskich zrywów narodowych brzmią do dziś w niejednym domu – informuje Sławomir Adamczyk, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach i dodaje: - Chcielibyśmy przypomnieć historię owych wydarzeń, znane i nieznane portrety bohaterów z tamtych lat, zaprezentować obrazy życia codziennego tamtych czasów, jak również zaprezentować wizerunek Powstań Śląskich w literaturze, muzyce, sztuce i filmie. Gościć będziemy znawców wiedzy o Powstaniach Śląskich w dziedzinie historii, literatury, filmu, sztuki oraz znamienite instytucje zajmujące się na co dzień historią śląskich powstań tj. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Konferencja jest adresowana do bibliotekarzy publicznych i szkolnych, historyków i polonistów szkół wszystkich szczebli oraz regionalistów powiatu gliwickiego i województwa śląskiego.

Wśród prelegentów znajdują się m.in.: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, prof. zw. dr hab. Krystyna Turek z Uniwersytetu Śląskiego, Halina Bieda z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, dr hab. Katarzyna Tałuć z Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Maciej Fic z Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Ilona Copik z Uniwersytetu Śląskiego, dr Paweł Parys z Muzeum Śląskiego w Katowicach, red. Józef Krzyk z „Gazety Wyborczej” i Dobrawa Kowalska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje starosta gliwicki Waldemar Dombek.

Szczegółowe informacje dot. konferencji – wraz z formularzem zgłoszeniowym – można znaleźć na stronie internetowej: https://pbp-gliwice.pl/