Aktualności

XI Metropolitalne Święto Rodziny: „Rodzina – radość miłości”

XI Metropolitalne Święto Rodziny: „Rodzina – radość miłości”

Już po raz jedenasty miasto Zabrze przy współpracy śląskich samorządów oraz Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii organizuje Metropolitalne Święto Rodziny.

Przypomnijmy, że pomysł Metropolitalnego Święta Rodziny zrodził się podczas pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów z ówczesnym metropolitą górnośląskim do Rzymu w 2007 r. To właśnie wtedy, przy grobie św. Jana Pawła II, powstała idea Metropolitalnego Święta Rodziny, które rozwija się i trwa do dziś. W organizację tego Święta Rodziny włączają się władze samorządowe śląskich miast, poszczególne parafie, stowarzyszenia, organizacje społeczne, osoby prywatne, całe rodziny, a także po raz pierwszy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia poprzez różnego rodzaju inicjatywy, jak: przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, panele dyskusyjne, sympozja, wystawy, wykłady, kiermasze, konkursy, imprezy sportowe, festyny, pikniki i przeróżne okolicznościowe wydarzenia.  Tegoroczna MŚR odbywać się będzie w terminie 19 maja – 3 czerwca.

W tym roku, tradycyjnie już, również Powiat Gliwicki włącza się w program MŚR dwoma imprezami: w niedzielę, 27 maja zapraszamy całe rodziny na Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Gliwickiego o godz. 15.00 do Wilczy w gminie Pilchowice oraz w sobotę, 2 czerwca na VIII Bieg Uliczny im. ks. Konstantego Damrota w Pilchowicach o godz. 10.00. Szczegóły dotyczące tych wydarzeń podamy już niebawem.

„Przypominamy, że zasadniczym celem naszego świętowania jest promocja rodziny i wartości z nią związanych. Pomocą dla tegorocznych inicjatyw będzie temat, który zaczerpnęliśmy z pierwszych słów adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia: „Rodzina – radość miłości”. Z tego tematu wyrasta prawda zasadnicza: radość miłości przeżywana w rodzinie jest także radością każdego i każdej z nas, a pomimo oznak kryzysu małżeństwa pragnienie życia rodzinnego jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny to kolejna szansa, by podjąć refleksję nad sytuacją rodzin w dzisiejszym świecie i naszym społeczeństwie, to kolejna szansa, by docenić dar małżeństwa i miłości rodzinnej, kolejna szansa, by wspomóc budowanie solidnych i trwałych ognisk rodzinnych. Chcemy kolejny już raz podkreślić niezwykłą rolę rodziny w dzisiejszych czasach. Obserwując przemiany społeczno-religijne, można odnieść wrażenie, że obecnie jedną z podstawowych tęsknot człowieka są radosne, przeniknięte wzajemną miłością i szacunkiem rodziny. Jesteśmy głęboko przekonani, że to metropolitalne przedsięwzięcie przyczyni się do wzmocnienia i promocji naszych rodzin, a także społeczności naszych gmin, miast, całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli” – napisali w liście intencyjnym Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza oraz ks. arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Warto korzystać z tych inicjatyw prorodzinnych. Tegoroczne świętowanie rozpoczyna się  w sobotę, 19 maja w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Szczegóły dotyczace tegorocznego Metropolitalnego Święta Rodziny znaleźć można na stronie: www.swieto-rodziny.pl oraz wkrótce na plakatach.