Aktualności

Wystawa w starostwie

Wystawa w starostwie

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach można oglądać wystawę poświęconą postaci, życiu i niezwykle prężnej działalności dr. ks. Johannesa Chrząszcza, proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Pyskowicach, autora m.in. „Historii miast Pyskowice i Toszek”, współzałożyciela gliwickiego muzeum.

- Wystawa zawitała do starostwa po kilkumiesięcznej ekspozycji na terenie wszystkich gmin powiatu gliwickiego. Od marca do końca listopada podróżowała od gminy do gminy. Jest to niezwykle cenna i prestiżowa wystawa, którą z pietyzmem – we współpracy z miastem Pyskowice i jego mieszkańcami oraz Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Gliwicach – przygotowało Muzeum w Gliwicach. Ogromnie cieszy, że pamięć o tej wybitnej postaci, księdzu Johannesie Chrząszczu przetrwała i że udało się przybliżyć jego „dzieło i działalność” mieszkańcom naszego powiatu – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek, dziękując gminom za współpracę. Wystawę można podziwiać na I piętrze budynku starostwa co najmniej do 20 grudnia br.

Przypomnijmy, że w 2017 r. przypada 160 rocznica urodzin ks. Johannesa Chrząszcza, proboszcza w Pyskowicach, jednego z założycieli Muzeum Górnośląskiego w Gliwicach, społecznika, a przede wszystkim znakomitego historyka śląskiego. W 2018 r. obchodzić będziemy również 90 rocznicę jego śmierci.

Największą pasją ks. Johannesa Chrząszcza była historia Górnego Śląska. W 1904 r. z jego udziałem opracowano statut dla Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego z siedzibą w Opolu. Towarzystwo rozpoczęło działalność w tym samym roku, wtedy też zaczęto wydawać pismo „Oberschlesische Heimat”, którego ks. Chrząszcz był najpierw zastępcą redaktora naczelnego, a od 1913 r. redaktorem naczelnym. Równocześnie objął funkcję prezesa towarzystwa. Z obu tych stanowisk zrezygnował dopiero w podeszłym wieku. Napisał też historie wielu miejscowości na Górnym Śląsku, m. in. Geschichte der Stadt Neustadt (Historia miasta Prudnika, 1912), Geschichte der Stadt Krappitz in Oberschlesien (Historia miasta Krapkowice na Górnym Śląsku, 1922), Geschichte der Städte Peiskretscham und Tost, sowie des Toster Kreises (Historia miast Pyskowice i Toszek, oraz okręgu toszeckiego, 1900), Geschichte der Stadt Zülz (Historia miasta Biała, 1926), czy: Geschichte der unter Rachowitz vereinigten Pfarreien von Rachowitz, Schierakowitz, Boitschow und Latscha. Eine Festschrift zum goldenen Priester-Jubiläum des hochw. Geistlichen Rat Emanuel Russek am. 5. Juli 1904 (Historia przyłączonych do Rachowic parafii w Rachowicach, Sierakowicach, Bojszowie i Łączy. Księga pamiątkowa na złoty jubileusz kapłaństwa wielebnego radcy duchownego ks. Emanuela Russek 5 lipca 1904).

Spośród publikacji poświęconych Gliwicom na szczególną uwagę zasługują: Gleiwitz vor 100 Jahren, (Gliwice przed stu laty, 1907) oraz Das schwarze Buch von Gleiwitz. (Czarna Księga z Gliwic, 1927).

Należy wspomnieć, że ks. Chrząszcz dobrze znał języki: niemiecki, polski, czeski, hebrajski, łaciński i grecki. Był wyjątkowo skromnym, pracowitym, bardzo lubianym i szanowanym człowiekiem. U schyłku życia zmagał się z chorobą serca, której towarzyszyła też niewydolność nerek.  Ks. Johannes Chrząszcz zmarł 26 lutego 1928 r. w Pyskowicach. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu przy kościele św. Stanisława.