Aktualności

Wymazobus pobiera próbki

Wymazobus pobiera próbki

Od 23 kwietnia po terenie powiatu gliwickiego krąży wymazobus, pobierający materiał biologiczny w formie wymazów od pacjentów, wobec których istnieje wymóg przeprowadzenia testu na okoliczność stwierdzenia ewentualnego występowania wirusa SARS-CoV-2.

Powiat Gliwicki zawarł w tym celu umowę z firmą MS MED Michał Stępień. Proces pobierania wymazów dokonywany jest  na podstawie imiennego wykazu pacjentów, przekazywanego codziennie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach wraz z niezbędnymi do tego zestawami testowymi – jeden na każdą osobę.  Po wykonaniu wymazu firma przekazywała pobrany materiał biologiczny początkowo do wskazanej stacji sanitarno-epidemiologicznej, a od 11 maja dowożony on jest bezpośrednio do laboratoriów wskazanych przez Powiatową Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach.

Umowa została zawarta w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, mając na uwadze kompetencje powiatu do wykonywania zadań związanych z ochroną zdrowia mieszkańców. Powiat Gliwicki podjął się tego zadania w związku z licznymi głosami mieszkańców informujących o długim okresie oczekiwania na pobranie testu. Interweniowali w tej sprawie u starosty radni Rady Powiatu Gliwickiego. W kwietniu, jak informuje firma MS MED Michał Stępień, od momentu rozpoczęcia wykonywania badań, pobrano i dostarczono do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach 113 próbek, co świadczy o dużej liczbie osób oczekujących z niecierpliwością na dokonanie wymazów. Potwierdza to  sprawność działania, determinację i poświęcenie osób pobierających materiał biologiczny.

Rolą wymazobusu jest pobranie wymazu i przekazanie go do badania. Czas oczekiwania na wyniki badań, sposób informowania o nich pacjentów oraz przekazywanie im informacji o zakończeniu kwarantanny należą do wyłącznych kompetencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach.  

Umowa zawarta przez Powiat Gliwicki z firmą zapewniającą wymazobus obowiązuje do 30 czerwca br. Prowadzenie badań po tym okresie będzie uzależnione od występowania takiej konieczności wynikającej z rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie powiatu gliwickiego oraz posiadanego zabezpieczenia finansowego.