Aktualności

Wszystko na temat OZE

Wszystko na temat OZE

„Odnawialne źródła energii dla rozwoju gmin Powiatu Gliwickiego” to tytuł konferencji, która odbyła się 1 lipca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

- Zorganizowaliśmy tę konferencję, gdyż od dwóch lat działa u nas Klaster Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”, który jako jeden z nielicznych w Polsce posiada Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii dla inicjatyw klastrowych, nadany przez Ministerstwo Energii – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Upatrujemy w tym wielką szansę dla naszych gmin i ich mieszkańców na pozyskiwanie tańszej i ekologicznej energii. Przyczyni się to także do ograniczenia smogu, który w okresie grzewczym jest na Śląsku zabójczy, powodując m.in. wzrost zachorowalności na nowotwory.

Konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli Sejmu, Województwa Śląskiego, powiatów, gmin wchodzących w skład Powiatu Gliwickiego, Politechniki Śląskiej oraz instytucji zajmujących się ekologią.

Podczas konferencji ofertę finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarowania energią przedstawił Grzegorz Tobolczyk z Departamentu Energii w NFOŚiGW w Warszawie. O możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na realizację zadań związanych z poprawą jakości powietrza i pozyskania energii z alternatywnych źródeł mówiła Elżbieta Kisiel z Zespołu Doradców Energetycznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zagadnienie „Elektromobilność jako poprawa jakości życia” przybliżyła poseł Barbara Dziuk, zastępca przewodniczącego sejmowej Podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności. Rolę i możliwości działania Klastra Energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” przedstawili Włodzimierz Gwiżdż i Józef Kruczek, koordynujący jego pracę. Po bloku tych prezentacji odbyła się dyskusja, którą moderował Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Jak zaznaczył Grzegorz Tobolczyk, dzięki klastrowi energii, który działa w Powiecie Gliwickim, z pewnością może poprawić się jakość dostarczanej energii, nie tylko elektrycznej, ale i cieplnej. Zmniejszyć się mogą także zanieczyszczenia, emitowane przy produkcji czy wytwarzaniu energii. Z uwagi na to, że jest to obszar zurbanizowany, zapotrzebowanie na energię jest wysokie, stąd jest duża ilość źródeł, które muszą dostarczyć tę energię, dlatego też oferta NFOŚiGW skierowana do samorządów może okazać się kluczowa.

Klastry energii są niezwykle potrzebne na naszym terenie – zaznaczyła z kolei obecna na konferencji Izabela Domogała, wicemarszałek Województwa Śląskiego. Mają one możliwość pozyskiwania dużych środków na realizowane projekty, tak jak zrobił to klaster żywiecki dla swoich gmin. To bardzo cenna inicjatywa również ze względu na ochronę środowiska, głównie walkę ze smogiem – uważa wicemarszałek.
 
Facebook