Aktualności

Witajcie uczniowie!

Witajcie uczniowie!

4 września uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Odnowione placówki, nowoczesne pracownie, ciekawe kierunki kształcenia, unijne programy, świetna kadra pedagogiczna – to wszystko przywitało uczniów szkół ponadpodstawowych i specjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki.

W Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie we wszystkich 24 oddziałach naukę rozpoczęło 604 uczniów. W I Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącym w skład „Paderka”, uczą w kilku klasach pierwszych: usportowionej, humanistycznej, ścisłej, przyrodniczo-medycznej. W Technikum nr 1 w klasach pierwszych zaczęli naukę przyszli informatycy, logistycy, ekonomiści oraz pracownicy obsługujący ruch turystyczny.
- Zdecydowanie największym, rekordowym wręcz zainteresowaniem absolwentów gimnazjów cieszył się oddział technik informatyk. Mocna konkurencja przyczyniła się do tego, że powstał silny oddział grupujący świetnych uczniów – informuje dyrektor placówki, Dorota Gumienny.

Dla uczniów przygotowano ciekawe propozycje. – W nowym roku szkolnym rozpoczynamy realizację dwóch kolejnych programów unijnych: „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, przewidujący odpłatne praktyki zawodowe u krajowych pracodawców oraz liczne zajęcia dydaktyczne podnoszące kompetencję i konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy, a także „Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego”, w którym przewidziano kolejną edycję praktyk zagranicznych 32 uczniów technikum, tym razem w hiszpańskiej Maladze – dodaje dyrektor Gumienny.

W szkole bardzo intensywnie wykorzystano wakacyjną przerwę na przeprowadzenie remontów. W budynku przy ul. Szpitalnej 25 wykonano generalny remont 4 pomieszczeń dydaktycznych i wymieniono infrastrukturę teletechniczną oraz cały sprzęt komputerowy. Stworzono także dobrze wyposażony ośrodek egzaminacyjny dla zawodu technik informatyk. Wszystkie te prace wykonane zostały w ramach unijnego projektu, na który Powiat Gliwicki uzyskał dofinansowanie wynoszące blisko 510 tys. zł.  

Z kolei w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie w tym roku szkolnym uczniowie będą się kształcić w następujących szkołach: II Liceum Ogólnokształcące: projekty edukacyjne – „klasa mundurowa” i „kosmetyka i wizaż”; w Technikum: zawody – technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektryk, technik mechanik, technik górnictwa podziemnego; w Branżowej Szkole I stopnia: mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz klasy wielozawodowe (klasy pierwsze); w Zasadniczej Szkole Zawodowej: klasy wielozawodowe (klasy drugie i trzecie). Warto przypomnieć, że absolwenci wielu kierunków w tej szkole mają zapewnioną pracę w kopalni – dzięki porozumieniu, podpisanemu wiosną br. pomiędzy Powiatem Gliwickim a Jastrzębską Spółką Węglową.

- W tym roku szkolnym ruszyły nowe kierunki: mechanik-monter maszyn i urządzeń w Branżowej Szkole I stopnia oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Technikum – informuje Jacek Czapkiewicz, wicedyrektor szkoły. – Największym powodzeniem cieszy się nadal projekt edukacyjny „klasa mundurowa” w II Liceum Ogólnokształcącym.

Podczas wakacji również w tej powiatowej placówce przeprowadzono remonty – wyremontowano parter budynku, m.in. położone zostały wykładziny, wymieniono kafelki przy głównym wejściu do szkoły i położono je na wewnętrznych schodach.

Nowości związane z reformą oświaty nastąpiły także w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie. Obecnie w jego skład wchodzi: ośmioletnia szkoła podstawowa; wygaszające gimnazjum; szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, w której uczniowie nabywają wiadomości  i umiejętności z zakresu gospodarstwa, ogrodnictwa, wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych, a od tego roku szkolnego uczestniczą w projekcie „Dobre wykształcenie lepsza praca – pomoc obsługi hotelowej”; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które cieszy się największym zainteresowaniem ze względu na różnorodność terapii.

- Dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone są liczne zajęcia dodatkowe – informuje dyrektor ZSS w Knurowie, Alina Jaworska.

To kameralna placówka, stwarzająca doskonałe warunki rozwoju dla niewielu ponad stu osób. W czasie wakacji w szkole pomalowano część sal lekcyjnych oraz przeprowadzono remont zaplecza sali gimnastycznej.

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach w liceum w klasie pierwszej młodzież będzie się uczyć w klasie o profilu mundurowym, medyczno-kosmetycznym i humanistyczno-prawnym oraz w Branżowej Szkole I Stopnia i klasie integracyjnej w Branżowej Szkole I Stopnia.

Część z nich to nowości: - Otworzyliśmy nowy profil humanistyczno-prawny w Liceum Ogólnokształcącym oraz klasę integracyjną w Branżowej Szkole I Stopnia – informuje dyrektor placówki, Elwira Dersiewicz.
Wakacje również w tej szkole były czasem prac remontowych – przystąpiono do modernizacji wjazdu do szkoły oraz wymiany bramy wjazdowej.

Dużo nowego dzieje się również w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach. – Obecnie do szkoły uczęszcza 128 uczniów – informuje dyrektor Bogusław Hadzik. – Dzieci i młodzież posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, w szkole branżowej I stopnia z oddziałami szkoły zawodowej o profilu kucharz i murarz-tynkarz oraz w szkole przysposabiającej do pracy. Wszyscy uczniowie szkoły branżowej mają zajęcia praktyczne w renomowanych firmach, z możliwością dalszego zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Niewielkie zespoły klasowe umożliwiają indywidualizację nauczania i wychowania.

Placówka od maja realizuje projekt unijny, który umożliwił rozbudowę szkoły o windę osobową, modernizację sal lekcyjnych, toalet, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji deszczowej oraz o budowę 4 pracowni zawodowych, wspomagających proces edukacyjny. Są to pracownia kucharstwa, budowlana, techniczna oraz obsługi hotelowej. Rozbudowa szkoły powinna zakończyć się pod koniec 2017 roku. Inwestycje te powstają w ramach projektu, na który Powiat Gliwicki uzyskał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 1,7 mln zł.

Jak dodaje dyrektor Hadzik, szkoła dysponuje nowoczesnymi salami lekcyjnymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne oraz posiada bogate zaplecze sportowo-korekcyjne. W zakresie specjalistycznej opieki uczniowie objęci są pomocą pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz terapią ruchową, po lekcjach mają zapewnioną specjalistyczną opiekę w świetlicy szkolnej. Wyjeżdżają również na zajęcia do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach oraz na lodowisko Tafla w Gliwicach. Placówka od 10 lat współpracuje ze szkołami w Czechach i Niemczech.