Aktualności

W trosce o bezpieczeństwo rolników

W trosce o bezpieczeństwo rolników

Wyjątkowy charakter miało wręczenie nagrody zwycięzcy listopadowej edycji konkursu „Wygraj z nami”, organizowanego przez Placówkę Terenową KRUS w Gliwicach oraz „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.

Podsumowanie konkursu odbyło się w Starostwie Powiatowym w Gliwicach z udziałem Piotra Dobosza – dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, Krystyny Kręgiel – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Gliwicach oraz starosty gliwickiego Waldemara Dombka i red. naczelnej „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” Romany Gozdek. Konkurs wygrał Piotr Buk, rolnik z Łanów Wielkich w gminie Sośnicowice, któremu towarzyszyła żona Łucja. Zwycięzca w nagrodę otrzymał drabinę, przydatną w pracach przy gospodarstwie oraz w domu na wsi.

Konkurs „Wygraj z nami” ma na celu propagowanie wśród rolników zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie. – Jest to niezwykle ważne, może bowiem zapobiegać wypadkom, do których dochodzi w gospodarstwach rolnych. – zaznaczyła Krystyna Kręgiel. – Na terenie działania naszej placówki na szczęście nie jest ich wiele. W mijającym roku odnotowaliśmy pięć wypadków. Rzadkością są wypadki śmiertelne, w ciągu ostatnich 25 lat doszło do trzech takich zdarzeń.

- Przywiązujemy dużą wagę do prewencji – dodał dyr. Piotr Dobosz. – Daje to konkretne rezultaty, bowiem od 2012 roku o 33 procent zmniejszyła się liczba wypadków wśród osób ubezpieczonych w KRUS. Nasza instytucja organizuje szereg działań prewencyjnych, wśród których największym jest ogólnokrajowy konkurs „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, odbywający się pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Spotkanie w starostwie było okazją do krótkiej dyskusji o obecnej kondycji rolnictwa na naszym terenie. Państwo Bukowie prowadzą duże gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę świń. Gospodarzą wspólnie ze swoim bratankiem na areale obejmującym łącznie 170 ha. Ciągle unowocześniają swe gospodarstwo, co też m.in. przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy. – Tylko duże, nowoczesne gospodarstwa gwarantują rentowność. Aby osiągnąć sukces, prowadzący je musi być obecnie wszechstronny, elastyczny i nadążać za zmianami – podkreślił Piotr Buk.

- Serdecznie gratuluję wygranej – mówił do rolników starosta Waldemar Dombek. – Dziękuję również KRUS-owi za dobrą współpracę z naszym powiatem w celu propagowania bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.