Aktualności

W szkołach trwają remonty

W szkołach trwają remonty

Podczas wakacji w dwóch zespołach szkół Powiatu Gliwickiego prowadzone są poważne remonty i modernizacje. Powstaną w nich nowe pracownie, a w jednej z nich zniwelowane również zostaną bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Powiat Gliwicki korzysta przy tym ze środków unijnych, pozyskał bowiem na ten cel ponad 2,2 mln zł dofinansowania.

Prace prowadzone są w Technikum nr 1, wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Inwestycje te dofinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

- Trwają wakacje, a w naszych szkołach wre praca – mówi Ewa Jurczyga, wicestarosta gliwicki. – Poprzez te remonty ulepszymy warunki kształcenia w naszych placówkach. W Technikum nr 1, które z racji wysokich wyników nauczania ma miano Złotej Szkoły, uczniowie i nauczyciele będą mieli do dyspozycji cztery nowe, doskonale wyposażone pracownie komputerowe, a także profesjonalny ośrodek egzaminacyjny dla zawodu technik informatyk.

- Cieszymy się, że tegoroczne wakacje możemy poświęcić na gruntowny remont naszych sal komputerowych. Służą one do nauki zawodu we wszystkich klasach technikum – dodaje Dorota Gumienny, dyrektor Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. – Zajęcia w nich będą odbywali zarówno uczniowie zdobywający zawód informatyka, jak i ekonomisty oraz logistyka, a także ci, którzy przygotowują się do obsługi ruchu turystycznego. Już od 1 września uczniowie będą mieli nowe stanowiska komputerowe wraz z całą infrastrukturą – w zdecydowanie odświeżonych, pięknych aranżacjach, w salach zachęcających do tego, by jak najdłużej w nich przebywać.

Zapewni to realizacja pierwszego projektu, który nosi nazwę „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie”. Powiat Gliwicki uzyskał nań dofinansowanie wynoszące blisko 510 tys. zł. Dzięki temu uczniowie wszystkich kierunków otrzymają możliwość kształcenia się na nowoczesnym sprzęcie. Zakupionych zostanie 60 zestawów komputerowych, utworzona będzie nowoczesna serwerownia wraz z systemem okablowania strukturalnego i siecią bezprzewodową obejmująca cały budynek szkoły, mieszczącej się przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie.

- Nie traktujemy jednak tego projektu tylko jako możliwości modernizacji szkoły – zaznacza Ewa Hajduk, kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji w Wydziale Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Gliwicach. – Patrzymy na niego pod kątem całościowego systemu poprawy kształcenia zawodowego. Projektom inwestycyjnym towarzyszą bowiem projekty szkoleniowe, przez co wzajemnie się one zazębiają. W ten sposób kompleksowo zwiększają się możliwości edukacyjne naszych placówek.

Jeszcze bardziej poważne prace prowadzone są w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach. O ile w „Paderewskim” roboty trwają tylko wewnątrz budynku, to tutaj widać je również na zewnątrz. Do liczącego ponad 120 lat budynku szkoły dobudowywana jest nowa część, w której mieścić się będzie winda i nowe toalety, a także nowoczesne pracownie.

- Ogromnie cieszy przede wszystkim to, że dzięki windzie zostaną zniwelowane bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych – mówi wicestarosta Ewa Jurczyga. – Z kolei powstające nowoczesne pracownie na pewno wpłyną na jeszcze lepszy poziom kształcenia zawodowego w tej placówce.
 
Inwestycje te powstają w ramach projektu o nazwie „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”. Jego celem jest stworzenie i modernizacja infrastruktury Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla zawodów kucharz i murarz-tynkarz oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w zakresie pomocy obsługi hotelowej, pomocy kucharza i pomocy stolarza/pracownika obróbki drewna. Właśnie powstają nowoczesne  pracownie z wyposażeniem do nauki tych zawodów. Projekt wpłynie m.in. na rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Wartość dofinansowania, jakie otrzyma Powiat Gliwicki, wyniesie ponad 1,7 mln zł.

- Przeprowadzona modernizacja poprawi komfort nauki, zapewni też warunki do tego, by uczniowie opuszczali naszą szkołę z większą wiedzą i lepszymi umiejętnościami praktycznymi – wyjaśnia dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Bogusław Hadzik. – Wszystkie prace, ze względu na ich ogromny zakres, zakończone zostaną w listopadzie. Jednak w starej części szkoły ukończone będą już przed 1 września, tak by uczniowie mogli normalnie rozpocząć naukę.

Powiat Gliwicki planuje już kolejne modernizacje w swych placówkach oświatowych.

- Złożyliśmy wniosek dla Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie – informuje Ewa Jurczyga. – Powstać ma tam nowa pracownia do nauki zawodu pomoc hotelarska. Obecnie zaś jesteśmy na etapie opracowywania wniosku dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, gdzie planujemy modernizacje pracowni nauki zawodu dla informatyków, mechaników, monterów maszyn i urządzeń. Wszystko to ma na celu zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej naszych szkół.