Aktualności

W Sośnicowicach o drogach

W Sośnicowicach o drogach

1 sierpnia w Sośnicowicach odbyło się spotkanie poświęcone drogom na terenie tej gminy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Sośnicowice: burmistrz Leszek Kołodziej, zastępca burmistrza Bernard Wilczek, sekretarz gminy Kazimierz Kaczmar, przewodnicząca Rady Miejskiej Regina Bargiel, radni Brygida Hosz, Józef Glagla i Andrzej Wiaderny; Powiatu Gliwickiego: starosta Waldemar Dombek, wicestarosta Adam Wojtowicz, radni Teresa Szymońska, Małgorzata Szymańska, Andrzej Frejno, Józef Kruczek oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach – Aleksandra Wielgosz. Spotkanie zdominowały trzy tematy: budowa obwodnicy Sośnicowic, remont drogi z Tworoga Małego do kaplicy św. Marii Magdaleny oraz dalszy etap modernizacji głównej drogi w Smolnicy.

Podkreślono pilną konieczność budowy obwodnicy Sośnicowic. Obwodnica zastąpiłaby obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 408 i zapewniłaby uzyskanie nowego układu komunikacyjnego w celu przejęcia główne ruchu pojazdów ciężarowych jadących drogami wojewódzkimi nr 408 i 919, a także poruszających się po drodze powiatowej nr 2991S i zmierzających w kierunku Kędzierzyna-Koźla oraz do węzła Ostropa na  autostradzie A4 w Gliwicach.

Drogi te są coraz bardziej zatłoczone i ruchliwe, co ma związek m.in. z rozwojem terenów inwestycyjnych w Sośnicowicach i Gliwicach oraz bardzo dużym ruchem tranzytowym. Obecnie ogromne ciężarówki i TIR-y przejeżdżają drogami wojewódzkimi przez Rynek Główny w Sośnicowicach oraz Chorynskowice, co jest dla mieszkańców nie tylko bardzo uciążliwe, ale i niebezpieczne. Podobnie jest na drodze powiatowej, wiodącej z Gliwic przez Kozłów i Łany Wielkie do Sośnicowic – w ciągu ostatnich 3 lat doszło na niej do 19 kolizji i 5 wypadków, w których 4 osoby zostały ranne, a 3 poniosły śmierć. Zarówno Powiat Gliwicki, jak i Gmina Sośniowice zamierzają podjąć w tej sprawie uchwały oraz interweniować w Województwie Śląskim. Ma to na celu przyśpieszenie budowy tej długo wyczekiwanej inwestycji.

Drugim omawianym tematem był planowany remont drogi powiatowej nr 2931S na odcinku leśnym prowadzącym od Tworoga Małego w kierunku kaplicy św. Marii Magdaleny. Starostwo Powiatowe w Gliwicach potwierdziło swój udział w bieżącym roku w realizacji tego zadania oraz zadeklarowało przeznaczenie na ten cel 75 tys. zł.

- Wcześniej już odbyło się spotkanie w terenie z udziałem przedstawicieli ZDP i Nadleśnictwa Rudziniec, na którym stwierdziliśmy, że najbardziej uzasadnione byłoby objęcie naprawą całego odcinka drogi, aż do granicy z województwem opolskim.  – mówi Adam Wojtowicz. – Ma on blisko dwa kilometry. Według opracowanego przez nas kosztorysu inwestorskiego jego remont wynosiłby 200 tys. zł. Obecnie oczekujemy na stanowisko Gminy Sośnicowice odnośnie partycypacji w kosztach tego zadania. Impuls do działania dał nam w tym przypadku nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec, Wiesław Kucharski.

Na spotkaniu rozmawiano także o kolejnym, ostatnim już etapie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Smolnicy wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2916S. W ramach ogłoszonego  przez Wojewodę Śląskiego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Starostwo Powiatowe w Gliwicach złożyło wniosek o jego dofinansowanie.

- Wartość planowanych do wykonania robót została oszacowana na 3, 3 mln zł – wyjaśnia Aleksandra Wielgosz. – Możliwe dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 1, 65 mln zł. Z otrzymanego w połowie lipca pisma ze  Śląskiego  Urzędu Wojewódzkiego  w Katowicach wynika, że zadanie to zostało ujęte na liście zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z zapisami ustawy przedmiotowa lista została przedstawiona ministrowi ds. transportu. W chwili obecnej oczekujemy na ostateczne jej zatwierdzenie  przez Prezesa Rady Ministrów i zielone światło do przygotowania przetargu oraz rozpoczęcia robót.

Realizacja tego zadania to już piąty etap rozpoczętej parę lat temu inwestycji i zarazem ostatni. Jego wykonanie pozwoli na  zakończenie w całości budowy ciągu pieszo-rowerowego w Smolnicy na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.  Przedmiotowe zadanie planuje dofinansować Gmina Sośnicowice w wysokości 825 tys. zł. Orientacyjny termin zakończenia zadania to czerwiec 2020 r.

- Podobne spotkania dotyczące inwestycji drogowych chcemy zorganizować w najbliższym czasie we wszystkich naszych gminach – mówi starosta Waldemar Dombek. – Pomaga to ustalić priorytety planowanych remontów i ustalić wspólne działanie w tym względzie.