Aktualności

W powiecie bezpieczniej

W powiecie bezpieczniej

Komenda Miejska Policji w Gliwicach podsumowała miniony rok. W 2016 r. w stosunku do 2015 r. poprawił się na naszym terenie stan bezpieczeństwa.

Podsumowanie dokonane zostało 31 stycznia na rocznej odprawie z udziałem śląskiego komendanta wojewódzkiego, insp. Krzysztofa Justyńskiego, który wysoko ocenił gliwicką jednostkę. Obecni byli na niej prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, szefowie prokuratur rejonowych, komendanci komisariatów, kierownicy komórek oraz jednostek organizacyjnych KMP. Powiat gliwicki reprezentował starosta Waldemar Dombek. Wyniki pracy gliwickich stróżów prawa omówili komendant miejski nadkom. Marek Bajcer oraz jego zastępcy – mł. insp. Mariusz Luszawski i podinsp. Andrzej Hałabuda.

KMP w Gliwicach w ub. r. odnotowała spadek liczby przestępstw kryminalnych ogółem, wzrosła też ich wykrywalność. Coraz lepsza jest efektywność odbierania przestępcom mienia pochodzącego z przestępstw. Zatrzymano mniej nietrzeźwych kierowców. Spadła liczba wypadków, w tym śmiertelnych – w ub. roku zginęło w nich 19 osób, gdy w 2015 r. ofiar było 27. Warto podkreślić, iż żaden z wypadków śmiertelnych nie zdarzył się na drogach powiatowych.

- Na uznanie zasługuje pomoc udzielana policji przez gminy powiatu gliwickiego – podkreśla starosta gliwicki Waldemar Dombek. Przodują w tym Toszek i Rudziniec, które przeznaczyły po 26 tys. zł na służby dodatkowe. Wszystkie gminy wsparły wydatki rzeczowe policji – w największym stopniu Pilchowice, kwotą 21,5 tys. zł. Gminy Toszek, Wielowieś i Rudziniec zakupiły natomiast radiowóz dla Komisariatu Policji w Pyskowicach.