Aktualności

Ulica Czarkowska w Wielowsi wyremontowana

Ulica Czarkowska w Wielowsi wyremontowana

Zakończył się remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2957S ul. Czarkowska w Wielowsi.

W ramach zadania wykonano: frezowanie nawierzchni, nową nakładkę asfaltową oraz utwardzenie poboczy na całym odcinku wymienionej nawierzchni. Jego realizatorem była, wyłoniona w przetargu, firma P.U.H. „Domax”.

Zadanie z ramienia Powiatu Gliwickiego było prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach. Koszt remontu wyniósł ok. 428 tys. zł, z czego Gmina Wielowieś partycypowała w kosztach kwotą 50 tys. zł.