Aktualności

Uczniowie wiele wiedzą o bezpieczeństwie

Uczniowie wiele wiedzą o bezpieczeństwie

12 kwietnia sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Gliwicach wypełniła się po brzegi licznie przybyłymi uczestnikami konkursu wiedzy na temat bezpieczeństwa. W zmaganiach na szczeblu powiatowym wzięło udział ponad 80 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wypełnić niełatwy test. Jego zakres tematyczny obejmował takie zagadnienia jak: przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy wiedza na temat podstaw funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa publicznego. Aby wyłonić zwycięzców, konieczne były dogrywki.

Laureatami w poszczególnych grupach wiekowych, którzy w nagrodę otrzymali bony do sklepu sportowego i pamiątkowe dyplomy, zostali:

w I grupie – uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI):

1. miejsce – Łukasz Beer z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy
2. miejsce – Jolanta Hassa ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach
3. miejsce – Krzysztof Smolnik z Zespołu Szkół w Gierałtowicach

w II grupie – uczniowie szkół podstawowych klasa VII oraz II i III gimnazjum:

1. miejsce – Paweł Lisok ze Szkoły Podstawowej w Rudzińcu
2. miejsce – Natalia Kania z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy
3. miejsce – Zuzanna Hosz ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie

w III grupie – uczniowie szkół ponadpodstawowych:

1. miejsce – Amadeusz Hassa – zgłoszony przez gminę Sośnicowice
2. miejsce – Patryk Wiechoczek z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
3. miejsce – Damian Głowacki z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Wszystkim uczestnikom konkursu za udział dziękowali i gratulowali ogromnej wiedzy, m.in. starosta gliwicki Waldemar Dombek, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach Marian Matejczyk oraz Andrzej Frejno – prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gliwicach, Ewa Waliczek – pełniąca funkcję burmistrza Sośnicowic, Maciej Gogulla – wójt gminy Pilchowice i Ginter Skowronek – wójt gminy Wielowieś.

Konkurs na szczeblu powiatowym zorganizowało Starostwo Powiatowe w Gliwicach we współpracy z Zarządem Powiatowym ZOSP RP oraz Komendą Miejską PSP w Gliwicach.

Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej z trzech grup wiekowych wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich konkursu. Trzymamy kciuki!