Aktualności

Uczniowie mają zapewnioną pracę w górnictwie

Uczniowie mają zapewnioną pracę w górnictwie

19 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podpisane zostało porozumienie pomiędzy Jastrzębską Spółka Węglową S.A. a Powiatem Gliwickim. Określa ono zasady współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu uczniów oraz zatrudnienia absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, kształcących się w zawodach i specjalnościach górniczych.

Porozumienie podpisali – ze strony Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. prezes zarządu Daniel Ozon i zastępca prezesa Artur Wojtków, a ze strony Powiatu Gliwickiego starosta gliwicki Waldemar Dombek i wicestarosta Ewa Jurczyga.

Dotyczy ono uczniów – tej szkoły prowadzonej przez Powiat Gliwicki – rozpoczynających i kontynuujących naukę w roku szkolnym 2017/2018. Powiat Gliwicki zobowiązał się w nim do refundacji dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, prowadzących zajęcia z uczniami, a także innych kosztów związanych z ich kształceniem. Natomiast JSW S.A. zobowiązała się do zatrudnienia uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2017/2018 w branżowej szkole I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie w zawodach elektryk, monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz – po zdaniu przez nich egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. Ponadto JSW S.A., w zależności od swych potrzeb kadrowych, zatrudni absolwentów pozostałych zawodów i specjalności górniczych.

- To porozumienie jest bardzo istotne, bowiem zależy nam na promowaniu szkolnictwa zawodowego – mówi wicestarosta Ewa Jurczyga, która odpowiada w powiecie m.in. za sprawy edukacji. – Od września tego roku zaczynają działać szkoły branżowe pierwszego stopnia i chcielibyśmy, by znowu ruszył nabór uczniów do klas, które kształcą przyszłych górników. Najważniejszym zapisem podpisanego właśnie porozumienia jest gwarancja pracy dla absolwentów naszej szkoły. Wiemy, że obecnie trudno jest znaleźć właściwe zatrudnienie, dlatego uruchamiając dany kierunek kształcenia staramy się, by dawał on szanse na otrzymanie pracy. Tutaj udało się to w stu procentach.

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli również Grażyna Dąbrowska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Kurowie oraz uczeń tej szkoły, Przemysław Grochol. – Cieszę się z tego porozumienia, bo daje nam szanse pracy – mówił Przemek. – Mój tata jest górnikiem, a ja od dziecka chciałem iść w jego ślady. Teraz wiem, że absolwenci naszej szkoły mogą liczyć na dobrą pracę.  

- Dopóki w Europie będzie przemysł stalowy, będzie potrzebny węgiel koksujący – podkreślił prezes Daniel Ozon. – Wydobywamy 16-17 mln ton węgla i zatrudniamy około 30 tysięcy pracowników, a w zawodach okołogórniczych pracę ma dzięki temu kilkaset tysięcy osób. Nasza spółka dużą wagę przywiązuje do tego, by mieć właściwie przygotowanych pracowników, którzy mogą liczyć na odpowiednią pracę. Zapewniam, że JSW to dobry pracodawca, wart tego, by młodzież związała z nim swe plany zawodowe.

- Jest to kontynuacja projektu realizowanego w czasie, gdy knurowskie kopalnie należały do Kompanii Węglowej – przypomniał Krzysztof Leśniowski, radny Powiatu Gliwickiego, który zabiegał o podpisanie porozumienia. – Były to dobre wzorce i należało je przywrócić.

Starosta Waldemar Dombek podkreślił, że porozumienie zawarte zostało przede wszystkim z myślą o młodzieży, dając jej szanse stabilnej przyszłości zawodowej. – Zapewniam również, że zadowolone będą kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które otrzymają dobrych pracowników.