Aktualności

Trzymamy kciuki za maturzystów!

Trzymamy kciuki za maturzystów!

Pomimo strajku nauczycieli, który budził obawy o to, czy matury zostaną w tym roku przeprowadzone, wszystko toczy się normalnie – maj upłynie w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Gliwickiego pod znakiem egzaminu dojrzałości.

Zanim maturzyści przystąpią do egzaminów, 26 kwietnia w szkołach odbyły się uroczystości pożegnania tegorocznych abiturientów. Otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a najlepsi z nich – dyplomy i nagrody.

W Zespole Szkół  im. I. J. Paderewskiego wśród wszystkich abiturientów 13 proc. uczniów LO i 14,3 proc. uczniów Technikum odebrało świadectwa z wyróżnieniem. Za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia uczniowie otrzymali nagrody książkowe i statuetki sportowe. LO z wyróżnieniem ukończyli Monika Lesiak, Weronika Leśniak, Magdalena Nasiek, Andżelika Urbanik, Bartłomiej Cichy, Karolina Krypczyk, Michał Musiał, Paulina Musiolik, Szymon Romanów, Aleksandra Gaworska, Julia Kaczmarczyk, Magdalena Nicińska i Aleksandra Szyrmel. W Technikum na szczególne wyróżnienie zasłużyli Aleksandra Sobota, Natalia Barwicka, Alicja Świder, Patrycja Bogusz, Patrycja Szewczyk, Seweryn Galiński, Paulina Ponikiewska, Wiktoria Górecka, Magdalena Raszka i Klaudia Pacha.

6 maja 101 maturzystów LO oraz 59 Technikum „Paderka” przystąpi do pierwszego egzaminu – z języka polskiego. W kolejnych dniach zdawać będą matematykę i j. angielski (a kilkoro – j. niemiecki), a także egzaminy z wybranych przedmiotów rozszerzonych. Na poziomie rozszerzonym zdawać będą całe spektrum przedmiotów, ale najwięcej z nich zdecydowało się na j. angielski i biologię. Matury w „Paderewskim” zakończą się 25 maja.

W Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach uroczystość ukończenia szkoły przez maturzystów miała bardzo podniosły charakter. Uczniom w tym dniu towarzyszyli nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz przedstawiciele samorządu i instytucji współpracujących ze szkołą. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni za osiągnięcia w nauce, wzorową postawę, rozwijanie talentów, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska oraz niesienie pomocy potrzebującym. Byli to: Aleksandra Sowa, Weronika Schlenga, Anna Mazur, Agnieszka Pierzyna, Victoria Krywalski, Nikola Stępień, Bartłomiej Nieć, Kevin Truss, Damian Grzechca i Mateusz Musioł. Wielu uczniów otrzymało także gromkie brawa za osiągnięcia sportowe.

Do matury w „Konopnickiej” przystąpi 6 maja 41 abiturientów. Obowiązkowo zdają pisemne egzaminy z j. polskiego, matematyki i języków obcych (angielskiego lub niemieckiego) oraz egzaminy ustne z j. polskiego i języków obcych. Na poziomie rozszerzonym wybrali dodatkowe egzaminy z j. polskiego, języków obcych, historii, geografii, biologii oraz chemii. Sesja maturalna zostanie w ZSMK zakończona 21 maja.

Także w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie 26 kwietnia odbyła się uroczysta akademia kończąca rok szkolny klas maturalnych, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Rady Rodziców. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie klasy i szkoły oraz promowanie jej wizerunku. Uczniowie klas mundurowych odebrali certyfikaty ukończenia szkolenia specjalistycznego z zakresu funkcjonowania służb mundurowych. Wybitni sportowcy otrzymali pamiątkowe statuetki za reprezentowanie szkoły w zawodach na wszystkich szczeblach rozgrywek.

Najlepsi absolwenci tej szkoły to: Bartłomiej Korus, Michał Frycz, Bartosz Perlik, Dawid Szafij, Łukasz Bednarz, Łukasz Ptak, Wojciech Myśliwiec, Nikola Grosek, Oliwia Kaczor, Małgorzata Kowaliszyn, Bartosz Świderski, Sebastian Wieczorkiewicz, Marlena Bartosik i Dawid Przychodni.

Do egzaminu dojrzałości przystąpi tu 60 uczniów. Maturzyści – tak jak w całym kraju – zdają obowiązkowo pisemnie j. polski, język obcy i matematykę, a ustnie j. polski i język obcy. Na poziomie rozszerzonym najwięcej uczniów zdecydowało się na biologię, geografię i historię. Egzaminy maturalne trwać będą tutaj do 20 maja.

Maturzystom tradycyjnie życzymy połamania piór!