Aktualności

Trwa kwalifikacja wojskowa

Trwa kwalifikacja wojskowa

Od 1 lutego do 2 marca prowadzona jest kwalifikacja wojskowa dla powiatu gliwickiego.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmuje przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1998 roku (tzw. rocznik podstawowy), mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997 nie posiadających określonej kategorii wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1996-1997, które wcześniej zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby. Poddać się jej muszą także urodzone w latach 1993-1998 studentki i absolwentki kierunków medycznych, weterynaryjnych oraz psychologicznych.

Kwalifikacja dla mieszkańców powiatu gliwickiego przeprowadzana jest w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7. Mężczyźni z Knurowa stawiają się tam od 1 do 9 lutego, potem do 13 lutego zarezerwowano czas dla mieszkańców Pyskowic. Następnie muszą stawić się w WKU panowie z gmin Wielowieś (14 lutego), Gierałtowice (15 i 16 lutego), Rudziniec (17-20 lutego), Toszek (21-23 lutego), Pilchowice (23-24 lutego) i Sośnicowice (27 i 28 lutego). 1 marca to dzień przeznaczony dla wezwanych pań, 2 marca jest dniem dodatkowym.

Ogółem tegoroczną kwalifikacją wojskową objętych jest 621 osób z powiatu gliwickiego, w tym 11 kobiet. Są one zobowiązane do stawienia się w WKU nawet wówczas, jeśli nie otrzymają wezwania imiennego. Niestawienie się podlega grzywnie oraz karze pozbawienia wolności.

W oficjalnym otwarciu kwalifikacji wojskowej dla powiatu gliwickiego 1 lutego w WKU uczestniczyli starosta gliwicki Waldemar Dombek i komendant WKU ppłk Roman Nowogrodzki. Osoby, które tego dnia stawiły się w WKU, przywitał również przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej dla powiatu gliwickiego, dr Tomasz Reginek.

- Celem kwalifikacji jest nadanie odpowiedniej kategorii zdrowia, która decyduje o przydatności dla armii stawiających się mężczyzn i kobiet. Po jej określeniu i wykonaniu niezbędnych czynności administracyjnych osoby jej poddane przesuwane są do rezerwy – wyjaśnia ppłk Roman Nowogrodzki.

Na terenie powiatu gliwickiego za właściwe przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej odpowiada starosta. – Dziękuję Wojskowej Komisji Uzupełnień w Gliwicach za bardzo udaną współpracę podczas jej przygotowania i przebiegu – mówi starosta Waldemar Dombek. – Dzięki temu kwalifikacja przeprowadzona jest w naprawdę dobrych warunkach. Również gminy naszego powiatu wzorowo wywiązują się z obowiązków, nałożonych na nie w związku z jej organizacją.

Największą grupą wezwaną do tegorocznej kwalifikacji wojskowej są mieszkańcy Knurowa – jest to 188 osób rocznika podstawowego, 13 z roczników starszych, jedna z rocznika wskazanego przez WKU i 5 kobiet. Z innych gmin jest ich mniej – z Pyskowic łącznie 88, z Toszka – 74, z Rudzińca – 59, z Gierałtowic i Pilchowic – po 57, z Sośnicowic – 47 i z Wielowsi – 31.