Aktualności

Temat: deputaty węglowe

Temat: deputaty węglowe

25 stycznia w Knurowie odbyło się spotkanie osób, które nie zostały objęte nowymi przepisami dotyczącymi deputatów węglowych lub też dotychczas ich nie otrzymały.

Przypomnijmy – na mocy nowej ustawy emeryci górniczy, renciści, a także osoby pobierające renty rodzinne po górnikach mają prawo do otrzymania jednorazowego świadczenia w wysokości 10 tys. zł na rękę w ramach rekompensaty za utracenie uprawnień do tzw. deputatu węglowego. Nie dotyczy to jednak tych górników, którzy przeszli na emeryturę w czasie, kiedy spółki górnicze – ze względu na trudną sytuacje finansową – przestały już wydawać deputaty węglowe.  Zdaniem twórców ustawy sprawa ta powinna zostać rozwiązana przez same spółki węglowe.

Spotkanie w Knurowie zorganizowane zostało w Klubie „Gama” Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przybyło na nie około 300 osób – głównie emerytów i wdów oraz sierot górniczych, związanych z kopalnią „Knurów-Szczygłowice”. Byli też mieszkańcy Rybnika, Piekar Śląskich i Zabrza, których ten problem dotyczy. Ogółem problem ten dotyczy ok. 12 tys. osób.

Na zaproszenie Andrzeja Porady, radnego Rady Miasta Knurów w spotkaniu uczestniczył senator RP, prof. Krystian Probierz i mecenas Michał Zapart, który od lat pomaga poszkodowanym górnikom w dochodzeniu swoich praw. W spotkaniu wziął również udział radny Rady Miasta Knurów Paweł Szkatuła, który prowadzi biuro poselskie senatora Probierza i aktywnie zaangażował się w jego przyjazd do Knurowa.   

- Senator Krystian Probierz przedstawił zebranym przebieg prac zarówno w komisji jak i w Senacie, nad ustawą regulującą ten palący problem – mówi Andrzej Porada, który jest współzałożycielem grupy inicjatywnej starającej się o utracone prawa. – Wyraził poparcie dla tej ustawy i zadowolenie, że państwo postanowiło rozwiązać zagadnienie w sposób systemowy, przedtem bowiem górnicy musieli dochodzić swych praw na drodze sądowej. Pan senator jest przekonany, że Ministerstwo Energii uczciwie podeszło do sprawy i osoby nie objęte świadczeniami będą mogły także uzyskać rekompensaty w spółkach węglowych, których kondycja finansowa się ostatnio wyraźnie poprawiła. Ponadto zapewnił górników, że dołoży wszelkich starań w wyjaśnieniu problemu w odpowiednich ministerstwach i będzie wspierał osoby pominięte w ich staraniach. Mecenas Michał Zapart zaoferował wszystkim zebranym fachową i kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu ich uprawnień. Mam nadzieję, że doprowadzi to do rozwiązania tego bolącego problemu, dotyczącego niemałej części środowiska górniczego.