Aktualności

Technikum z „Paderka” – Złotą Szkołą!

Technikum z „Paderka” – Złotą Szkołą!

Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie znalazło się w pierwszej dwudziestce najlepszych techników w woj. śląskim oraz w setce najlepszych szkół technicznych w Polsce.

Technikum nr 1 uplasowało się na wysokiej pozycji  w ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017, zyskując miano Złotej Szkoły. Technika były ocenione w tym rankingu za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Knurowskie Technikum nr 1 uplasowało się na 17. miejscu w województwie śląskim, a w ogólnopolskim – na 99.

- Złota Szkoła – to tytuł dla  Technikum nr 1 w Knurowie, wywalczony w tegorocznym, bardzo prestiżowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. To nasza najwyższa pozycja z dotychczasowych, chociaż ranking Perspektyw nie jest nam obcy: w poprzednich latach – w ciągu zaledwie 10 lat istnienia szkoły – już  trzykrotnie byliśmy klasyfikowani wśród najlepszych szkół technicznych w Polsce. W 2013 roku zajmowaliśmy 152. pozycję w kraju i 19. w województwie śląskim, w 2014 odpowiednio 284. w Polsce i 36. w województwie, w 2015 byliśmy 289. technikum w Polsce i 32. w województwie. Pozycje te dawały nam dotychczas tytuł tzw. Brązowej Szkoły – informuje Dorota Gumienny, dyrektor Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.

Ten ogromny awans zapewniły szkole wyniki pracy uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016. Uczennica Technikum nr 1, Patrycja Ziarnik, została finalistką zawodowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, szkoła osiągnęła najwyższą w swej historii zdawalność egzaminu maturalnego (97,8 proc.), świetnie poszły w niej egzaminy zawodowe (w tej kategorii zajmuje 20. miejsce w Polsce).  
- Nasza radość jest ogromna, a mobilizacja do wytężonej pracy pedagogicznej – jeszcze większa! Zwłaszcza, że w tym roku szkolnym świętujemy 10-lecie szkoły – dodaje dyrektor Gumienny. – Chcę podkreślić, że także druga nasza szkoła, czyli I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie stale i konsekwentnie, nieprzerwanie od pięciu lat, utrzymuje swoją pozycję w pierwszej setce rankingu wojewódzkiego.