Aktualności

Sztuka nas łączy

Sztuka nas łączy

Do końca marca w Prudnickim Ośrodku Kultury wystawiane są prace Krzysztofa Gołucha, znanego fotografika z Knurowa.

Fotografie pochodzą z jego cyklu „W pracy” i łącznie ze zdjęciami autorstwa Davida Macháča z Czech, składającymi się na cykl „Ogrodnicy”, wspólnie tworzą wystawę „Sztuka nas łączy” – „Uměni nás spojuje”. Prudnicki Ośrodek Kultury od jakiegoś czasu organizuje te ekspozycje, by pokazać, że sztuka nie zna granic, a twórczość artystyczna ma wymiar uniwersalny. Prudnik leży niedaleko granicy polsko-czeskiej, tak więc jest doskonałym miejscem do pokazania, jak współdziałają ze sobą prace twórców z obu jej stron. W ramach większej całości, właśnie pod nazwą „Sztuka nas łączy” zorganizowana już była wcześniej wystawa malarstwa polskiego i czeskiego, a następna będzie grafika. Gdy przygotowywana była wystawa fotograficzna, wybór padł właśnie na uznanych twórców – Gołucha i  Macháča.

Tych dwóch artystów wiele łączy. Obydwaj ukończyli Instytut Twórczej Fotografii w Opawie i robią tam obecnie doktoraty. W swej twórczości przedstawiają to, co dla innych jest niewidzialne lub niezauważalne, utrwalając to obiektywem. W centrum swego zainteresowania stawiają człowieka.

Krzysztof Gołuch w swym cyklu „W pracy” przedstawia osoby z niepełnosprawnościami, zatrudnione w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Borowej Wsi, gdzie pod opieką instruktorów pracują w nowoczesnym gospodarstwie rolnym. Z kolei David Macháč w „Ogrodnikach” („Zahrádkáŕi) pokazuje właścicieli ogródków i ich pomysły na zagospodarowanie niewielkiej przestrzeni.

Wystawa w Prudniku to kolejny sukces Krzysztofa Gołucha, który na co dzień jest zastępcą dyrektora w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie i kierownikiem tamtejszych Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ub. roku wydał album fotograficzny „Co siódmy”, poświęcony osobom z niepełnosprawnościami. Można go kupić w księgarni Muzeum Śląskiego w Katowicach, które też ostatnio zakupiło do swych zbiorów kolejne jego zdjęcia. O jego osiągnięciach i nagrodach pisaliśmy już nieraz i jeszcze z pewnością wielokrotnie będziemy pisać. Dużą ich część zawdzięcza pracom poświęconym osobom z niepełnosprawnościami, a jego zdjęcia o tej tematyce uchodzą za mistrzowskie.

Krzysztof Gołuch w 2009 r. został nagrodzony Laurem Knurowa. To dwukrotny stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury – w latach 2008 i 2014. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest laureatem wielu konkursów fotograficznych w kraju i za granicą.

Wystawa „Sztuka nas łączy” – „Uměni nás spojuje” czynna będzie w Prudnickim Ośrodku Kultury do końca marca br.