Aktualności

Szpitale w sieci

Szpitale w sieci

1 października wejdą w życie zapisy ustawy wprowadzające tzw. „sieć szpitali”, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zarówno Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o., jak i Szpital w Knurowie Sp. z o.o. znalazły się w sieci szpitali.

23 marca 2017 r. Sejm uchwalił nową ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na mocy jej przepisów, z dniem 1 października 2017 r. wprowadzona zostanie tzw. sieć szpitali. Sieć szpitali to inaczej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Składa się on z kilku poziomów. Pierwszy stopień - to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Placówki zakwalifikowane do sieci mają gwarantowaną umowę z NFZ na 4 lata. Sieć obejmuje również ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

- Znalezienie się w sieci szpitali nie powoduje zmiany dotychczasowego zakresu działania Szpitala w Pyskowicach, poza rozszerzeniem od 1 października działalności o nocną i świąteczną opiekę zdrowotną (która do 30.09.2017 r. będzie realizowana przez NZOZ Centrum Usług Medycznych A.A. REMEDIUM Awramienko Spółka Jawna w Pyskowicach) – informuje Leszek Kubiak, prezes Szpitala Sp. z o.o. w Pyskowicach.

Od 1 października od godz. 24.00 nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie realizowana w siedzibie szpitala przy ulicy Szpitalnej 2 w Pyskowicach, na parterze budynku głównego szpitala (wejście oznaczone – od strony parkingu). Na dostosowanie pomieszczeń i zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb tej działalności szpital wydatkował ok. 30 tys. zł.  

Numer telefonu dla pacjentów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. to: 32 230 54 15.

Również Szpital w Knurowie jest jedną z placówek, która znalazła się w sieci.
- Wejście do sieci zapewnia naszej placówce trwałość finansowania przez 4 lata, do 30 czerwca 2021 r. Dzięki temu łatwiej będzie nam zaplanować kolejne działania inwestycyjne i modernizacyjne. Dla pacjentów szpitala nie zmieni się nic. Poradnie i oddziały będą pracować jak dotychczas. To samo dotyczy opieki nocnej i świątecznej – informuje prezes Zarządu Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., Michał Ekkert.

Więcej informacji o realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1.10.2017 r. znajduje się w zakładce Ogłoszenia.
 
Facebook