Aktualności

Szpital w Pyskowicach jeszcze bardziej nowocześniejszy

Szpital w Pyskowicach jeszcze bardziej nowocześniejszy

Dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Gliwicach zrealizowano projekt całkowitej modernizacji traktu porodowego wraz z salą do cesarskich cięć w Pyskowicach.  W ramach modernizacji wykonano wszystkie zalecenia Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach, a  dodatkowo, dzięki  pomysłom  personelu medycznego i pani architekt,  mającym na celu zapewnienie większego  komfortu rodzącym, wykonano  innowacyjne rozwiązania, w tym porody w wodzie. Rodzącym kobietom zapewniono  pojedyncze pokoje z pełnym węzłem sanitarnym. Należy nadmienić, że wszystkie pokoje są klimatyzowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny, w tym w ergonomiczne łóżka porodowe umożliwiające zastosowanie różnych technik porodowych. Dodatkowo oddział ginekologiczny został wyposażony w wysokiej klasy aparat USG.
 
W dobie pandemii nie sposób pominąć faktu, że decyzją  Ministra Zdrowia z 24 października, Szpital w Pyskowicach otrzymał polecenie wykonania 23 łóżkowego  oddziału dla pacjentów zakażonych COVID -19 zawierającego dwa stanowiska respiratorowe. W ciągu jednego tygodnia wykonano przebudowę połowy oddziału wewnętrznego wykonując stałe śluzy czyste i brudne, pełne zaplecze sanitarne i system wentylacji zapewniający stały odciąg z każdego pomieszczenia, a co najważniejsze wykonano na wszystkich salach instalację tlenową zasilaną ze zbiornika tlenu ciekłego. W celu monitorowania pacjentów przebywających na oddziale covidowym, w każdej sali został wykonany system kamer umożliwiający komunikację głosową w obydwie strony. Inwestycja ta była możliwa do zrealizowania dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu ze strony Starostwa Powiatowego w Gliwicach  w wysokości 135.000,00 zł. Nie bez znaczenia pozostaje też zrozumienie i zaangażowanie firm wykonujących prace budowlane i instalacyjne. 
 
Dzięki dotacji Śląskiego  Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostwa Powiatowego w Gliwicach  udało się zakupić  12 łóżek  szpitalnych  niezbędnych w procesie leczenia pacjenta i zapewnienia mu komfortu w trakcie pobytu w Szpitalu. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego zakupiono nowoczesną myjnię do mycia i dezynfekcji narzędzi z opcją mycia i dezynfekcji obuwia chirurgicznego, rur anestezjologicznych i osprzętu laparoskopowego.  W celu podwyższenia poziomu  procesów dezynfekcji został zakupiony sterylizator plazmowy umożliwiający szybką i łatwą sterylizację sprzętu laparoskopowego, w tym optyki wrażliwej na proces sterylizacji w klasycznych autoklawach wykorzystujących jako czynnik sterylizujący parę wodną . Uzupełnieniem sprzętu do walki z wirusem jest zakup zamgławiacza oraz systemów dekontaminacji powietrza.

 
 
Facebook