Aktualności

SZLAK EUROPEJSKI – gotowy!

SZLAK EUROPEJSKI – gotowy!

25 lipca odbyło się oficjalne zakończenie projektu pn. „Szlak Europejski – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych nr 2918S i nr 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”, realizowanego przez Powiat Gliwicki z unijnym dofinansowaniem.

Projekt otrzymał wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Jego wartość wyniosła ponad 16,9 mln zł, w tym 14,4 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie. Dzięki projektowi przebudowano ponad 9,2 km dróg, przystosowując je do wymogów normatywnych ustawodawstwa polskiego i unijnego. Jest to kolejny odcinek szlaku, który remontowany był wcześniej przez powiat ze środków programów SAPARD oraz ZPORR. Trakt ten stanowić może w razie potrzeby objazd autostrady A4.

Oficjalne zakończenie projektu odbyło się 25 lipca. Symboliczne oddanie do użytku Szlaku Europejskiego zorganizowano w dwóch miejscach – w Kleszczowie i w Bojszowie. Wzięli w nim udział m.in. poseł Krystyna Szumilas, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Andrzej Pilot, wojewódzki inspektor transportu drogowego w Katowicach – Bogusław Piotrowski, radny wojewódzki Krystian Kiełbasa oraz przedstawiciele Powiatu Gliwickiego i Gminy Rudziniec. Inwestycję przybliżył starosta gliwicki Waldemar Dombek, a o jej znaczeniu dla gminy Rudziniec mówił wójt Krzysztof Obrzut. W obu miejscach droga została poświęcona, a także dokonano tradycyjnego przecięcia wstęgi. Następnie mieszkańcy bawili się na „Pikniku na Szlaku Europejskim”, zorganizowanym na boisku sportowym w Bojszowie.

Realizatorem inwestycji był Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach – jedna z jednostek organizacyjnych Powiatu Gliwickiego. Inwestycja polegała na dostosowaniu dróg powiatowych nr 2915S i 2918S do nośności 115 kN, celem uzupełnienia kluczowej sieci dróg województwa śląskiego. Projekt miał na celu stworzenie nowej jakości systemu transportowego w powiecie gliwickim poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym. Modernizacja sieci dróg powiatowych przyczyniła się do poprawy warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Projekt zapewnił także polepszenie komfortu obsługi ruchu pieszego poprzez budowę chodników i usprawnienie komunikacji.