Aktualności

Święto Odzyskania Niepodległości

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji niemal we wszystkich miejscowościach naszego powiatu, zorganizowano uroczystości o charakterze patriotycznym.
W kościołach odbyły się uroczyste msze święte w intencji naszej Ojczyzny oraz przemarsze w miejsca pamięci, gdzie składano kwiaty i śpiewano polski hymn. Tak było m.in. w Gierałtowicach, Knurowie, Pyskowicach, Toszku i Wilczy. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatu, gmin, województwa, organizacje społeczne wraz ze sztandarami oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Waldemar Dombek, starosta gliwicki uczestniczył w obchodach święta narodowego w Wilczy, był tam także Bartłomiej Kowalski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki był obecny na uroczystościach w Toszku i w Pyskowicach, w Pyskowicach towarzyszyli mu radni Rady Powiatu Gliwickiego, Anna Smyl i Andrzej Frejno. Ewa Jurczyga, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego oraz obaj wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Włodzimierz Gwiżdż i Henryk Hibszer reprezentowali Samorząd Powiatu Gliwickiego na uroczystościach w Knurowie, a radni Rady Powiatu Gliwickiego: Eugeniusz Loska, Marek Marcisz i Mirosław Marcol uczestniczyli w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości w Gierałtowicach. W tym uroczystym dniu przysięgę i ślubowanie złożyli uczniowie z klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Starosta Gliwicki Waldemar Dombek uczestniczył również w obchodach niepodległościowych w Gliwicach. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w katedrze, której przewodniczył bp Jan Kopiec a następnie w uroczystym przemarszu w asyście wojskowej, uczestnicy udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Miasta Gliwice, parlamentarzyści, kombatanci oraz delegacje konsulatu Republiki Francuskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Zdjęcia: WOJCIECH BARAN, PAWEŁ GRADEK i UM W PYSKOWICACH
Facebook