Aktualności

Straż Pożarna w gminie Wielowieś wczoraj i dziś

Straż Pożarna w gminie Wielowieś wczoraj i dziś

27 października w Szkole Podstawowej w Świbiu  odbyła się  Sesja historyczna dla dzieci i młodzieży „Straż Pożarna w Gminie Wielowieś – Wczoraj i dziś".

Uczniowie szkół z terenu gminy Wielowieś oraz zaproszeni goście mieli okazje zapoznać się z dziejami straży pożarnej, poznać historię sikawek konnych z terenu powiatu gliwickiego, zwiedzić samochody strażackie z jednostek OSP w gminie Wielowieś, uczestniczyć w ciekawych warsztatach, pokazach i przekonać się, jak dawniej strażacy za pomocą sikawek gasili pożary.

Na uroczystość w galowych mundurach stawili się strażacy z jednostek OSP gminy Wielowieś, delegacje OSP Widów, Bycina, Chechło i PSP w Gliwicach. Licznie przybyli zaproszeni goście, wśród których byli: komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Janusz Przybylski, kapelan PSP i OSP diecezji gliwickiej ks. Piotr Faliński, naczelnik Dariusz Falecki z Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, najstarsi strażacy z OSP Świbie – Jerzy Glogowski i Józef Spałek, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Jacek Zarzycki, radni Powiatu Gliwickiego Józef Kruczek i Adam Wojtowicz, wizytator gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty Witold Szmidtke, wójt gminy Wielowieś Ginter Skowronek, przewodnicząca Rady Gminy Wielowieś Róża Rekus, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Toszek  Ewa Milewska oraz radni gminy Wielowieś.

Sesja rozpoczęła się odegraniem przez trębacza OSP Świbie Hymnu Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w asyście Świętego Floriana, pocztów sztandarowych ZSP Świbie i OSP Świbie. Wszystkich uczestników i zaproszonych gości przywitała dyrektor szkoły Krystyna Kalinowska i wójt gminy Ginter Skowronek, komendant miejski PSP w Gliwicach Janusz Przybylski, kapelan strażaków diecezji gliwickiej ks. Piotr Faliński oraz Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali piękne przedstawienie o straży pożarnej, w którym brali udział również zaproszeni goście. Historyk Grzegorz Kamiński wygłosił prelekcje o św. Florianie oraz zabytkowych sikawkach z powiatu gliwickiego.

- Na sesji historycznej w Świbiu odbyła się pierwszy raz wystawa sześciu sikawek konnych z terenu powiatu gliwickiego – mówi Grzegorz Kamiński. – W swoich prelekcjach miałem okazję pokazać historię zabytkowych sikawek konnych, dzieje straży pożarnej, historię patrona strażaków, św. Floriana.  Przybliżyłem też młodzieży szkolnej postać zasłużonego dla śląskiego pożarnictwa Johannesa Helmana, który w 1860 roku założył w Gliwicach straż pożarną, pierwszą jednostkę pożarniczą w naszym regionie.

Rudolf Hyla opowiedział  o tym, jak dawniej gaszono pożary, pokazując eksponaty: drewnianą szprycę, skórzane wiadra i ręczną sikawkę. Nauczyciele przygotowali wystawę pokonkursową ukazującą prace plastyczne uczniów: sikawki konne ze Świbia, Gajowic, Czarkowa i samochody strażackie z jednostek OSP na terenie gminy Wielowieś. Dzieci ze Świbia przyniosły na wystawę swoje samochody strażackie i zabawki.  Były również modele strażackie ze zbiorów Grzegorza Kamińskiego. Na wystawie zaprezentowane zostały osiągnięcia strażaków OSP w Świbiu, około 170 pucharów i nagród jakie zdobyli na różnego rodzaju zawodach.

- Jednostka OSP w Świbiu należy do jednych z najprężniejszych w powiecie, również na niwie sportowej,  kulturalnej, wychowania młodzieży i przygotowywania ich do przyszłej służby w ochotniczych strażach pożarnych – informuje komendant Janusz Przybylski. – Na sesji poprzez zabawę i rys historyczny możemy przekazać młodzieży i dzieciom to, co było kiedyś – w nawiązaniu do obecnej rzeczywistości.

- Nasza jednostka od wielu lat wiedzie prym w sportach pożarniczych – mówi Karol Kremzer z OSP Świbie. – Nasze Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze pięciokrotnie reprezentowały województwo śląskie na zawodach krajowych. Strażacy z OSP Świbie są mistrzami Europy i Polski w  Zawodach Sikawek Konnych.

- Te sukcesy to zasługa zawodników i wszystkich ludzi, którzy pomagają, dbają o sprzęt, przygotowują zawodników. Dziękuję za tę wielką pracę wszystkim naszym członkom OSP Świbie i osobom, które nas wspierają – dodaje Andrzej Pallach z OSP Świbie.

Uczestnicy sesji, oprowadzani przez strażaków, mogli zwiedzić samochody strażackie z jednostek OSP Dąbrówka, Radonia, Wielowieś i Świbie. Atrakcją był nowy samochód strażacki Mercedes, który dwa dni przed sesją historyczną otrzymała jednostka OSP Wielowieś oraz pięknie zadbany Żuk z OSP Dąbrówka.  Strażacy z OSP Świbie, którzy są  Mistrzami Europy i Polski w zawodach sikawek konnych, przygotowali profesjonalny pokaz strażacki z wykorzystaniem sikawki konnej z 1909 roku. Uczestnicy sesji historycznej mieli okazję zobaczyć wyeksponowane na wystawie przy szkole sikawki z powiatu gliwickiego: Kotliszowic, Pyskowic, Widowa, Gajowic, Czarkowa i Świbia. Wszyscy uczniowie i goście brali aktywny udział  w warsztatach z sikawką konną ze Świbia. Mieli okazję przekonać się osobiście, jak funkcjonuje sikawka strażacka z XIX wieku, uczestnicząc w warsztatach i pokazie przygotowanym przez strażaka Rudolfa Hylę i Grupę Rekonstrukcji Historycznej Śląsk z Szemrowic.   

- Jako przedstawiciel Zarządu Powiatu Gliwickiego mam już okazję po raz trzeci uczestniczyć w takiej sesji historycznej o straży pożarnej. Takie sesje jak ta, które współorganizuje historyk Grzegorz Kamiński razem ze szkołą w Świbiu i strażakami, zaszczepiają nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych bakcyla historii regionalnej – mówi Jacek Zarzycki.

Pod koniec sesji nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla laureatów w Konkursie Straż Pożarna w Gminie Wielowieś. Grand Prix zdobyli:
w kat. przedszkole 3-4 lata: Piotr Gawroński,
w kat. przedszkole od 5 lat - Krzysztof Siudeja,
w kat. szkoła podstawowa klasy 1-3  Michał Kołodziej,
w kat. szkoła podstawowa klasy 4-6   Dawid Sikora,
w kat. młodzież  Antoni John
Puchary w tej kategorii Grand Prix ufundowali: poseł na Sejm RP Piotr Pyzik, wójt Gminy Wielowieś Ginter Skowronek, radni Powiatu Gliwickiego Adam Wojtowicz i Jacek Zarzycki, prezes firmy Giga-Com Krzysztof Kruczek.

Uczestnicy sesji otrzymali pamiątkowe karty pocztowe z wizerunkiem zachowanych sikawek konnych z terenu powiatu gliwickiego i figurą św. Floriana z Byciny z 1784 r.,  które wydane zostały specjalnie na tą okazję przez firmę Giga-Com z Sośnicowic, radnego powiatu gliwickiego Józefa Kruczka, Tartak w Wielowsi, Firmę Automet ze Świbia.   

24 listopada laureaci gminnego konkursu pojechali w  nagrodę na wycieczkę do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, której organizatorem była szkoła w Świbiu, a fundatorami  Muzeum w Mysłowicach i firma SARAH z Błażejowic.

- Cała uroczystość została przygotowana przez nas społecznie – wyjaśnia Grzegorz Kamiński. – Serdecznie dziękuję za pomoc  dyrektor Krystynie Kalinowskiej, pani Klaudii Pallach, nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły, radom sołeckim Świbia, Kotliszowic, Gajowic, Czarkowa, panu Pawłowi Pallachowi i strażakom OSP Świbie. Podziękowania dla st. bryg. Edwarda Pruskiego – dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, posła na Sejm RP Piotra Pyzika, starosty gliwickiego Waldemara Dombka, radnych Powiatu Gliwickiego: Józefa Kruczka, Jacka Zarzyckiego, Andrzeja Kurka, Adama Wojtowicza, a także Krzysztofa Kruczka z firmy Giga - Com, prezesa OSP Wielowieś Wernera Kocka oraz prezesa OSP Dąbrówka Manfreda Koziołka.

- Cieszę się, że nasza szkoła razem ze strażakami ze Świbia i panem Grzegorzem Kamińskim była współorganizatorem tej sesji. Od wielu lat współpracujemy z Ochotniczą Strażą Pożarną ze Świbia. Nasi strażacy często bywają w szkole podczas  pikników profilaktycznych, które organizujemy. Cieszę się, że na uroczystość do szkoły przybyło bardzo dużo zaproszonych gości z naszej gminy, powiatu, straży pożarnych. Uczestnikami byli uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Wielowieś. Dziękuję za pomoc moim nauczycielom, pracownikom, uczniom, rodzicom, strażakom, pani sołtys, władzom gminy i powiatu gliwickiego, instytucjom za objęcie patronatu nad sesją i sponsorom za ufundowanie nagród dla dzieci – dodaje dyrektor Krystyna Kalinowska.

Organizatorami sesji byli:  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Świbiu, strażacy z OSP w Świbiu i historyk Grzegorz Kamiński.

Patronat na sesją objęli: Centralne Muzeum Pożarnictwa w  Mysłowicach, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Opolu, poseł na Sejm RP Piotr Pyzik, starosta gliwicki Waldemara Dombek i wójt gminy Wielowieś Ginter Skowronek.  

Fotografie: Dariusz Falecki, Mariusz Kaczmarek