Aktualności

Starostowie o wspólnych problemach

Starostowie o wspólnych problemach

Problemy reformy służby zdrowia oraz środki europejskie na inwestycje drogowe zdominowały Konwent Powiatów Województwa Śląskiego, który odbył się 10 marca w Koszęcinie. Jednym z jego uczestników był starosta gliwicki Waldemar Dombek.

 - Rządowa propozycja sieci szpitali to problem w skali całego województwa, bez względu na to, kto jest właścicielem danej placówki. Zadaniem nas wszystkich jest zabezpieczenie ochrony zdrowia mieszkańców, a nadal nie wiemy, co ze szpitalami i oddziałami, które nie wejdą do sieci. Ostatecznie to do burmistrzów czy prezydentów przyjdą mieszkańcy, kiedy stanie się jasne, że reforma nie spełnia ich oczekiwań – mówił obecny na spotkaniu marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Zaniepokojenie zapowiadanymi zmianami w systemie ochrony zdrowia wyraził w imieniu starostów Andrzej Płonka, starosta bielski, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego. – Wiemy, że nie wszystkie szpitale znalazły się w sieci zaproponowanej w reformie i za chwilę mieszkańcy mogą stracić dostęp do usług leczniczych. Ustawa o zmianie systemu służby zdrowia przeszła przez Sejm, procedowana jest w Senacie, jeśli wyjdzie w tym kształcie, w jakim znamy ją na tym etapie, to osiem szpitali z naszego województwa znajdzie się poza siecią – powiedział starosta bielski.

Drugim tematem, na którym skupiła się uwaga zebranych, był brak środków europejskich na inwestycje drogowe dla powiatów. Członkowie konwentu postulowali podjęcie renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską i rozszerzenie ich o możliwość dofinansowanie dróg lokalnych, w tym gminnych i powiatowych, stworzenie nowego programu wojewódzkiego dotyczącego budowy dróg lokalnych oraz możliwość wsparcia finansowego dla powiatów na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. – Obecna perspektywa nie przewidywała środków europejskich na drogi powiatowe w naszym województwie. Złożyłem jednak zobowiązanie, że jeśli tylko uda się renegocjować te warunki, dołożę wszelkich starań, żeby pieniądze na ten cel się znalazły – zapewnił marszałek Saługa.