Aktualności

Sprzęt służy już pacjentom

Sprzęt służy już pacjentom

O szereg nowoczesnych urządzeń wzbogaciło się ostatnio wyposażenie Szpitala w Pyskowicach. Sprzęt o wartości ponad 1,5 mln zł został szpitalowi użyczony nieodpłatnie przez Powiat Gliwicki.

– To bardzo potrzebne nam urządzenia, dzięki którym podniósł się standard leczenia i komfort pacjentów – mówi Dariusz Kuliński, zastępca dyrektora powiatowego Szpitala w Pyskowicach.

Najbardziej kosztownym urządzeniem jest aparat RTG. Jego wartość to blisko 800 tys. zł. Należy również wymienić nowy sprzęt, który stał się wyposażeniem bloku operacyjnego, a mianowicie diatermia chirurgiczna oraz nowoczesny laparoskop do zabiegów chirurgicznych. Aparat  USG zapewnia szybką diagnostykę na oddziale chirurgicznym. Szpital wzbogacił się również o 12 nowoczesnych łóżek szpitalnych z szafkami oraz cztery defibrylatory.

Szpital w Pyskowicach jest spółką z o. o., w której 100 proc. akcji jest własnością Powiatu Gliwickiego.