Aktualności

Spotkanie w sprawie przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 921

Spotkanie w sprawie przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 921

Samorządowcy reprezentujący Powiat Gliwicki, Miasto Knurów, Gminę Pilchowice oraz Gierałtowice, od wielu lat postulują o wykonanie remontu i przebudowy DW 921 od DK 78 do granicy miasta na prawach powiatu Zabrze. Mieszkańcy, jak i samorządowcy upatrują w remoncie możliwości poprawy stanu infrastruktury, która w obecnym kształcie ulega postępującej degradacji oraz znaczącej poprawie bezpieczeństwa. Zauważyć należy, że DW 921 jest również drogą, gdzie występuje zarówno wzmożony ruch tranzytowy jak i lokalny.

W celu omówienia kolejnych i najważniejszych zagadnień dotyczących planowanych prac odbyło się spotkanie z marszałkiem województwa Jakubem Chełstowskim, Izabelą Domogałą - Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego oraz Bartłomiejem Kowalskim - Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.

Całość inwestycji zostanie zrealizowana etapami. Szczegóły zostaną ujęte w formie porozumienia pomiędzy samorządami a zarządem województwa.

30 Listopada zakończy się z kolei remont DW 921 od skrzyżowania z DK 78 do przejazdu nieczynnej kolejki wąskotorowej w Pilchowicach. Cieszę się, że tak długo wyczekiwana inwestycja nie tylko ruszyła, ale w tej chwili prace zmierzają już ku końcowi. To też efekt bardzo dobrej współpracy z marszałkiem Jakubem Chełstowskim i Zarządem Dróg Wojewódzkich. Termin zakończenia prac nie jest w żadnym wypadku zagrożony - podkreślił na spotkaniu Maciej Gogulla, wójt gminy Gmina Pilchowice