Aktualności

Sportowo-szkolna umowa

Sportowo-szkolna umowa

12 kwietnia podpisana została umowa współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie i Klubem Sportowym „Spartan” z siedzibą w Knurowie.

Umowę podpisali dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Knurowie, Grażyna Dąbrowska i Sławomir Tokarz, reprezentującego Klub Sportowy „Spartan”.

- Jest to usankcjonowanie naszej wieloletniej współpracy z tym klubem – wyjaśnia Grażyna Dąbrowska. – Polega ona przede wszystkim na udostępnieniu przez klub uczniom sprzętu podczas zajęć, wydawaniu im bezpłatnych karnetów na ćwiczenie, pomocy świadczonej młodzieży przez specjalistyczną kadrę, organizowaniu wspólnych imprez, konkursów, uroczystości i innych wydarzeń. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów, takich jak chociażby ostatnie zwycięstwa w VI Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Mundurowym.

KS „Spartan” działa od 2010 r. Składa się z dwóch ośrodków sportowych. Jeden z nich to profesjonalna siłownia do uprawiania sportów siłowych i treningów kondycyjnych, a drugi zapewnia doskonałe warunki do szkolenia się w sportach walki. Sławomir Tokarz, który jest trenerem w tym klubie, w ZSZ nr 2 w Knurowie pełni funkcję nauczyciela i wychowawcy klas mundurowych. – Gdy tylko podjąłem pracę w szkole, postanowiłem, że młodzież musi mieć zapewnione jak najlepsze warunki do uprawiania sportu – mówi. – Podpisana dziś umowa w oficjalny sposób potwierdza te wszystkie działania, mające na celu sportową aktywizację uczniów naszej szkoły.  

W umowie współpracy zapisano m.in. iż szkoła zobowiązuje się do zabezpieczenia warunków kształcenia ogólnego, umożliwiającego łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych. Klub z kolei zapewnia pomoc w realizacji przez szkołę programu szkolenia sportowego, w tym nadzoru i koordynacji szkolenia. Umowa jest bezterminowa i nie rodzi żadnych wzajemnych roszczeń finansowych.