Aktualności

Sośnicowice rosną w siłę

Sośnicowice rosną w siłę

Sośnicowice zajęły 13 miejsce w rankingu „Wspólnoty” na najbogatsze samorządy w Polsce w 2016 r. To ogromny sukces, który jest efektem wytężonej pracy samorządowców nad rozwojem gospodarczym w gminie.

Ranking wydawnictwa „Wspólnota” opierał się na przeliczeniu dochodów na 1 mieszkańca. Jeszcze 10 lat temu Sośnicowice plasowały się w nim na 319 pozycji, w 2015 r. – na 82, a w 2016 r. zajęły 13 miejsce w kategorii małych miast.  

Do wzrostu dochodów gminy w znacznym stopniu przyczyniły się wpływy z podatków oraz dochody ze sprzedaży działek inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej.

- Od kilku lat wysiłki moje i rady miejskiej, ukierunkowane są na tworzenie takich warunków dla przedsiębiorców, aby opłacało im się inwestować w naszej gminie – informuje burmistrz Sośnicowic Marcin Stronczek. – Na etapie końcowym jest opracowanie uchwały w ramach pomocy de minimis na ich rzecz. Teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej jest sukcesywnie wystawiany na sprzedaż w drodze przetargu, jest w pełni uzbrojony, a cena wyjątkowo atrakcyjna. W ramach opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego przestrzegamy zasady, by gmina była przyjazna dla mieszkańców i przedsiębiorców. Wzrost zamożności można zaobserwować w ciągu ostatnich 6 lat, kiedy to zaczynaliśmy od budżetu na poziomie niespełna 30 mln zł, a dziś mamy zaplanowane ponad 50 mln zł i to bez 500+.

Dzięki większym dochodom gmina coraz więcej inwestuje. Tylko w najbliższym czasie realizuje zadania takie jak: budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich, rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach, termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tworogu Małym.

A już teraz może poszczycić się Gminnym Centrum Społeczno-Kulturalnym. Ten nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt otwarty został dwa lata temu i jest ważnym miejscem kulturotwórczym i społecznym. Mieszczą się w nim doskonale wyposażone jednostki tj.: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, sala konferencyjna – miejsce spotkań, koncertów, gdzie zawsze jest komplet publiczności, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Dziennej Opieki „Senior – WIGOR”, który zapewnia ponad 20 seniorom 8-godzinną opiekę, z wyżywieniem i podstawową rehabilitacją.