Aktualności

„Serce knurowskiego szpitala” zabiło mocniej

„Serce knurowskiego szpitala” zabiło mocniej

5 stycznia w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o. miało miejsce niecodzienne wydarzenie, bo i niecodzienne zmiany zaszły w dostojnym budynku knurowskiej „lecznicy”. Przy udziale wielu znamienitych gości otwarto trzy oddziały: Chirurgii Ogólnej, Bloku Operacyjnego i Traktu Porodowego, które w 2021 r. przeszły gruntowne modernizacje za łączną kwotę ponad 7 mln zł.
 
– Otwieramy dziś oficjalnie trzy odziały w naszym szpitalu. Jeszcze trwają ostatnie prace adaptacyjno-wykończeniowe na Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz na Trakcie Porodowym. Jednak już na dniach będą one w pełni dostępne dla naszych pacjentów. Wszystkie te inwestycje były możliwe dzięki doskonałej współpracy Szpitala w Knurowie z Samorządem Powiatu Gliwickiego oraz Administracją Rządową, Samorządem Województwa Śląskiego i dzięki lobbingowi parlamentarzystów. Wszystkim, którzy przyczynili się do tak ważnych i istotnych zmian w naszej placówce z serca dziękujemy. To chyba największy remont, jaki miał tutaj miejsce od początku istnienia szpitala w Knurowie – mówił dr n. med. Micha Ekkert, prezes Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
Blok Operacyjny nazywany często „sercem szpitala” został poddany gruntownemu remontowi, którego koszt wyniósł ok. 2,2 mln złotych. Wyremontowany został cały blok operacyjny wraz pomieszczeniami socjalnymi, łazienkami, brudownikami itd. Zmodernizowano wszystkie sale operacyjne wraz z wymianą szaf na sprzęt medyczny oraz montażem automatycznych drzwi. Wymieniono centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne wraz z kanałami, stropami laminarnymi, pełną automatyką. Nowe są również instalacje gazów medycznych wraz z kolumnami anestezjologicznymi. Zmieniono całą instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i oświetleniową. Zamontowano blaty robocze oraz szafki. Blok operacyjny został wyposażony także w nowe meble, a także w nowy sprzęt medyczny.
Zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie” obejmowało remont całościowy sal chorych i pomieszczeń dla personelu, łazienek, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, a także montaż central wentylacyjnych i stolarki drzwiowej oraz wymianę instalacji gazów medycznych wraz z wyposażeniem. Efektem wszystkich tych działań niewątpliwie jest zarówno podniesienie komfortu pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgii, jak i poprawa warunków pracy personelu medycznego. Realizacja tej inwestycji, o wartości 1 914 329,49 zł, wsparta została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 500 000,00 zł
"Modernizacja traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie" objęła dwa kluczowe elementy: wykonanie robót budowlanych oraz dostawę wyposażenia i nowoczesnego sprzętu medycznego. Finalnie powstały dwie odrębne komfortowe sale porodowe, zapewniające pacjentkom intymność, a w jednej z nich znajduje się wanna porodowa. Zmodernizowana jest również sala cięć cesarskich. Powstało osobne pomieszczenie do kangurowania noworodków z możliwością sterowania natężeniem światła i regulacją barwy, aby stworzyć dzieciom jak najbardziej przyjazne warunki do aklimatyzacji na tym świecie. Oprócz prac budowlanych zakupiony został sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny: sufitowa kolumna anestezjologiczna, zestaw do elektrochirurgii z przystawką argonową, KTG, stanowisko do resuscytacji i monitorowania zdrowia noworodka, stół operacyjny, inkubator, defibrylator, kardiomonitor, lampy operacyjne i zabiegowe, łóżko do intensywnej terapii, pompy infuzyjne, dezynfektor czy wspomniana już wanna porodowa. Większość zakupów wynikała z konieczności wymiany zużytego sprzętu na nowy, a w kilku przypadkach, szpital wzbogacił się o sprzęt, którego dotąd nie posiadał. Ponadto kolory ścian dobrane zostały w taki sposób, że wnętrza sprawiają wrażenie bezpieczeństwa i domowej atmosfery. Atrakcją jest wielka „celebrycka” ścianka z neonowym sercem i napisem „Urodziłem się w Knurowie”! Na realizację tej inwestycji o wartości 3 020 403,00 zł Samorząd Powiatu Gliwickiego pozyskał 2 400 000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa, zaś pozostałą kwotę w wysokości 620 403,00 zł Powiat Gliwicki zapewnił ze środków własnych.
Na uroczystości otwarcia trzech oddziałów stawili się m.in.: prezes zarządu Szpitala w Knurowie sp. z o.o. dr n.med. Michał Ekkert, starosta gliwicki, Waldemar Dombek , członek Zarządu Powiatu Gliwickiego, Ewa Jurczyga, skarbnik Powiatu Gliwickiego, Maria Owczarzak-Siejko, przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, Andrzej Kurek oraz radni Rady Powiatu Gliwickiego – Krystyna Urbańska, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Wsparcia Rodziny, Jolanta Leśniowska, Henryk Hibszer, Stanisław Rudzki i Jacek Zarzycki. Gośćmi honorowymi byli: poseł na Sejm RP, Barbara Dziuk, poseł na Sejm RP, Jarosław Gonciarz, Bartłomiej Kowalski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, prezydent miasta Knurowa, Adam Rams, przewodniczący Rady Miasta Knurów, Tomasz Rzepa, prof. Dariusz Boroń oraz mgr Magdalena Wierzbik-Strońska, prorektorzy Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. O szczegółach inwestycji oraz wykonanych zadaniach gościom opowiadali: dr n. med. Grzegorz Nocoń, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, mgr Jadwiga Kotańska, pielęgniarka oddziałowa kierownik Bloku Operacyjnego, dr n. med. Krzysztof Arabski, ordynator Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Szpitala w Knurowie oraz lek. med. Agnieszka Mierzwa-Daniluk z pielęgniarką oddziałową, Ewą Fojcik. Nowe pomieszczenia poświęcił ks. Mirosław Pelz, proboszcz parafii pw. św. Cyryla i św. Metodego w Knurowie.
Trzy oddziały w nowej odsłonie robią niesamowite wrażenie. Oby jednak korzystać z tych medycznych usług, jak najrzadziej, czego wszystkim nam życzymy!
Facebook