Aktualności

Rosną mosty i Szlak Europejski

Trwają prace na trzech największych inwestycjach drogowych Powiatu Gliwickiego – przebudowie mostów w Pławniowicach i Leboszowicach oraz modernizacji dróg tworzących Szlak Europejski.

Na inwestycje te o wartości ponad 25,5 mln zł powiat uzyskał w ub. roku ok. 21,3 mln zł dofinansowania. Wszystkie muszą być zakończone do końca czerwca br. Na bieżąco monitoruje je Zarząd Powiatu Gliwickiego.

– Prace przebiegają planowo i nic nie wskazuje na to, by doszło do opóźnień w ukończeniu tych bardzo poważnych inwestycji – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Tym bardziej to cieszy, że terminy ich realizacji są bardzo napięte w związku z otrzymanym unijnym dofinansowaniem. Sprzyjała nam przy tym wyjątkowo łagodna zima, podczas której wykonawcy mogli niemal normalnie prowadzić prace.

22 kwietnia starosta Waldemar Dombek wraz z Jackiem Zarzyckim z Zarządu Powiatu Gliwickiego, Marią Owczarzak-Siejko – skarbnikiem Powiatu Gliwickiego, Janem Osmanem – dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz pracownicami Wydziału Rozwoju i Promocji starostwa wizytował realizowane inwestycje. W gminie Rudziniec, gdzie prowadzone są dwie z nich – przebudowa mostu w Pławniowicach i Szlak Europejski – dołączyli do nich wójt Krzysztof Obrzut i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Frejno, radny powiatowy z tego terenu.

W Leboszowicach w gminie Pilchowice prace powoli zbliżają się ku końcowi. Stary most o drewnianej nawierzchni zastąpiła już żelbetonowa, solidna konstrukcja. Obecnie zbrojone są kapy chodnikowe i rozpoczęto prace związane z montażem krawężników. Kończone są już roboty mające na celu izolację płyty przejściowej. W maju można będzie kłaść tam asfalt – zapewnia wykonawca.

Imponująco wygląda stalowa konstrukcja mostu w Pławniowicach. W dniu wizytacji tej inwestycji kontynuowany był montaż poprzecznic. Zakończono już rozbiórkę istniejącej żelbetonowej płyty głównej i rozpoczęło się deskowanie pod betonowanie nowej płyty. Rozpoczęto też roboty związane ze stożkami od strony pałacu.

Natomiast na Szlaku Europejskim, który łączy węzeł dróg krajowych w okolicy Kleszczowa i Rzeczyc z drogą wojewódzką w rejonie Rachowic, ku końcowi zbliżają się prace na etapach I i II. Położono już tu warstwę ścieralną na całej długości i trwają roboty wykończeniowe. Wykonywana jest wysepka na skrzyżowaniu ul Kościuszki z ul. Kozielską w Bojszowie. Z kolei na III etapie tej inwestycji zamknięto odcinek od skrzyżowania z ul. Wolności w Kleszczowie do końca tego zadania. Trwa frezowanie ul. Gliwickiej.

Choć trwająca przebudowa infrastruktury drogowej wiąże się z utrudnieniem dla kierowców, z pewnością po jej zakończeniu ucieszy wszystkich użytkowników dróg w powiecie.