Aktualności

Rolnicze spotkanie w starostwie

Rolnicze spotkanie w starostwie

30 grudnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Gliwickiego.

Posiedzenie prowadził Roman Włodarz – prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, a równocześnie przewodniczący Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Gliwickiego. Rolnikom podczas spotkania towarzyszył z ramienia Zarządu Powiatu Gliwickiego Jacek Zarzycki, zaś Śląski Sejmik Wojewódzki reprezentował radny Krystian Kiełbasa.

Na spotkaniu poruszono wiele tematów istotnych dla rolników. Roman Włodarz przybliżył informacje na temat pracy Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, dotyczące m.in. porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej, sytuacji wokół Prawa Łowieckiego i wyników liczenia dzików, wapnowania gleb kwaśnych w 2016 i w 2017 r., udziału ŚIR w działaniach ANR w związku z tzw. ustawą o ochronie ziemi oraz nowych przepisów o rolniczym handlu detalicznym.

Roman Włodarz przedstawił także obecną sytuację na rynkach rolnych. – Sytuacja jest nieciekawa – mówił. – Ceny zbóż stoją w miejscu, ale na szczęście już nie spadają. Ceny trzody są co prawda wyższe niż w ub. roku, ale nie wiadomo, jak będą się kształtować w najbliższym czasie. Ceny mleka poszły do góry. W cenach wołowiny obserwujemy stagnację i nie ma co spodziewać się poprawy, bo w Europie jest nadmiar wołowiny. Niepokojący jest problem ze zbytem warzyw, gdzie występuje nadprodukcja. Tragiczna jest sytuacja ze sprzedażą jabłek. Ubolewamy również nad zapaścią w produkcji ziemniaków w Polsce.

Rada podjęła uchwałę w sprawie lokalizacji wojewódzkiego oddziału nowej agencji, mającej powstać z połączenia Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych – zadecydowała, iż powinna ona mieć siedzibę w Katowicach.

Podczas posiedzenia radny wojewódzki Krystian Kiełbasa wręczył Romanowi Włodarzowi list gratulacyjny i podziękowania z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Izb Rolniczych w województwie śląskim. – Dziękuję za długoletnią działalność na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – zwracał się przy tym do Romana Włodarza. – Jestem pełen podziwu i uznania dla pana wszechstronnej wiedzy, którą dzieli się pan z rolnikami. Szczególne podziękowania składam za niezwykłe zrozumienie i osobiste zaangażowanie w rozwiązywanie wielu trudnych spraw gospodarstw rolnych z terenu naszego województwa, a nawet Opolszczyzny. Za tę ciężką pracę i oddanie składam wyrazy szacunku, podziwu i uznania.