Aktualności

Rolnicy w starostwie

Rolnicy w starostwie

16 marca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla rolników. Organizacją oraz przeprowadzeniem szkolenia zajęli się: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gliwicach, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Starostwo Powiatowe w Gliwicach oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach.

Zebranych rolników przywitał starosta gliwicki Waldemar Dombek. Spotkanie poprowadzili: Andrzej Frejno – kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach oraz Waldemar Stein – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gliwicach. Następnie wystąpili przedstawiciele Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach, Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach, Śląskiej Izby Rolniczej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KRUS-u oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Podczas szkolenia rolnicy dowiedzieli się o różnych możliwościach finansowania swojej działalności. Dużo uwagi poświęcono dopłatom obszarowym. Przypomniano o zmianach w zakresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2017. Zebranych rolników zapoznano z wzorem wniosku o przyznanie płatności w bieżącym roku.

Wnioski o przyznanie płatności powinno się złożyć w terminie od 15 marca do 15 maja 2017 r. Możliwe jest złożenie wniosku do 9 czerwca 2017 r. (kwota płatności, do której rolnik byłby uprawniony, będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r.). Zwrócono również uwagę na poprawność wpisu w księgach wieczystych. Podano również kilka życiowych przykładów na to, jak istotne jest prawidłowe zapoznanie się z podpisaną umową tyczącą się chociażby kupna działki, pola czy samej dzierżawy. Przypomniano również, jak ważne jest zgłaszanie jakichkolwiek zmian w powierzchni gospodarstwa oraz terminu zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej, który obecnie wynosi 7 dni.  Poruszona została także kwestia prawa do świadczeń, w tym m.in. zasiłków chorobowych, składek na fundusz emerytalno-rentowy, ubezpieczenia członków rolniczych rodzin, rozliczeń z podatku dochodowego.

Pod koniec szkolenia przypomniano o aktualnych konkursach, w tym na bezpieczne gospodarstwo oraz o konkursie plastycznym. Przypomniano również o artykułach prasowych związanych z rolnictwem, zamieszczanych na łamach „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” oraz dostępnych w wersji elektronicznej na stronie gliwickiego starostwa powiatowego.