Aktualności

Rodzina z korzeniami…

Rodzina z korzeniami…

…to tytuł konferencji, zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, a poświęconej zagadnieniom związanym z rodzicielstwem zastępczym.

Konferencja odbyła się 8 czerwca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Przyświecało jej motto autorstwa H. Cartera – „Są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, a drugą – skrzydła”. Mowa była bowiem o tym, jak duże znaczenie w rodzicielstwie zastępczym należy zwracać na to, by dzieci znały i szanowały swe korzenie, bo jest to czynnik, który umożliwia im normalny rozwój – czyli symboliczne rozwinięcie skrzydeł.

Uczestników konferencji powitała Barbara Terlecka-Kubicius, dyrektor PCPR-u w Gliwicach, a konferencję otworzyła wicestarosta Ewa Jurczyga. – Żadna placówka opiekuńcza nie zastąpi dzieciom rodziny – mówiła. – Jeśli pozbawione są one opieki swej rodziny biologicznej, najlepiej, by trafiły do rodziny zastępczej. Dlatego tak wielką wagę przywiązujemy w naszym powiecie do rodzicielstwa zastępczego.

Obecnie w powiecie gliwickim jest 141 rodzin zastępczych, w których przebywa 231 dzieci. To z myślą o prowadzących je rodzicach zorganizowana została konferencja, choć z uwagą jej przebieg śledzili także m.in. dyrektorzy DPS-ów i szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki.

- Konferencja „Rodzina z korzeniami” jest kontynuacją ubiegłorocznej konferencji, która przebiegała pod hasłem  „Rodzina z pasją” – przypomniała Olga Bociańska, kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w PCPR Gliwice.

Forma ta się sprawdziła. Podczas tegorocznej konferencji bardzo ciekawie o tym, jak wzmacniać i zasilać korzenie rodzinne, mówiła dr Katarzyna Rojewska ze Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin DIADA, odnosząc te zagadnienia do kontekstu zaburzeń rozwojowych i wczesnej interwencji. „Owoce i korzenie. Rodzicielstwo zastępcze w kontekście relacji” to tytuł wystąpienia dr Katarzyny Sitnik-Warchulskiej – również ze stowarzyszenia DIADA. O swych praktycznych doświadczeniach w tej mierze mówiła z kolei Anna Suchan z Pyskowic, mama zastępcza z 20-letnim doświadczeniem. Program konferencji uzupełniły dwie etiudy filmowe – pierwsza pokazała rodzicielstwo zastępcze w opiniach dzieci, a druga – w opiniach dorosłych.

Przypominamy, że PCPR w Gliwicach zaprasza wszystkich chętnych do tworzenia rodzin zastępczych – szczegółowe informacje można uzyskać w jego siedzibie przy Zygmunta Starego 17 (budynek starostwa) oraz pod nr. tel. 32 301 50 39 i 32 332 66 16, e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl.