Aktualności

Ratowanie zabytków naszej Małej Ojczyzny

Ratowanie zabytków naszej Małej Ojczyzny

26 kwietnia w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II w Gliwicach odbyła się uroczysta gala finałowa VI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ratowanie Zabytków Naszej Małej Ojczyzny”,  połączona z wręczeniem nagród  i wystawą prac.

Na konkurs wpłynęły aż 292 prace z 44 szkół. Celem konkursu jest m.in. rozwijanie edukacji w zakresie ratowania zabytków naszego regionu, kształtowanie u młodych ludzi postawy świadomej przynależności do „Małej Ojczyzny” oraz pobudzanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym – bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dziedzictwa kulturowego.

W szóstej edycji konkursu startowali uczniowie, przedszkolaki i członkowie ognisk pracy pozaszkolnej z województwa śląskiego oraz opolskiego w przedziale wiekowym od 6 do 20 roku życia. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy poświęconej naszym zabytkom, przy czym uczestnicy mogli zastosować dowolną technikę, wybierając m.in. rysunek, obraz, kolaż, fotografię, pracę przestrzenną, film krótkometrażowy, prezentację multimedialną czy album. 20 kwietnia odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: ks. Tadeusz Hryhorowicz, ks. Jan Palus, ks. Ginter Langner, Anna Szadkowska, Aleksander Smoliński, Ewa Pokorska-Ożóg, Justyna Juranko, Katarzyna Jacek oraz Katarzyna Symela-Bocheńska, która wyłonila 94 laureatów. Wszyscy zgodnie podkreślali, że zgłoszone prace były ciekawe oraz bardzo starannie wykonane, czasem wręcz zaskakiwały swoją pomysłowością i techniką wykonania.

 Uroczystą galę poprowadziły dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach-Brzezince Krystyna Blacha oraz koordynatorki projektu – Anna Luiza-Jaksik i Katarzyna Szczepkowska, nauczycielki z tej szkoły. Obecni na niej byli m.in. ks. Adam Spałek – diecezjalny wizytator katechizacji Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Gliwicach oraz diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców – ks. Michał Wilner, proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego z Gliwic-Ostropy, ks. Ginter Langner – proboszcz Parafii św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince oraz Anna Szadkowska – diecezjalny konserwator zabytków. Powiat Gliwicki reprezentował Andrzej Frejno, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, który miał również zaszczyt wręczania nagród laureatom. Podkreślał on, że to właśnie młodsze pokolenie najczęściej zauważa wyjątkowe miejsca, rzeczy oraz przedmioty nas otaczające, o które warto zadbać i zabiegać, aby je odrestaurować, bo my dorośli po prostu często ich nie zauważamy…

Nagrodą specjalną dla 94 laureatów konkursu była wycieczka śladami śląskiej architektury, ufundowana przez gliwicką Kurię Diecezjalną. Laureaci mieli możliwość zwiedzenia trzech zabytkowych kościołów: w Gliwicach-Ostropie, Smolnicy oraz Żernicy. Otrzymali również pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorem konkursu był ZSO nr 12 w Gliwicach-Brzezince. Patronatem imprezę objęli: biskup gliwicki ks. Jan Kopiec, starosta gliwicki Waldemar Dombek i prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Wśród instytucji wspierających to przedsięwzięcie znalazły się m.in.: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Urząd Miasta w Gliwicach, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach, Fundacja „Silesia Pro Europa”, Kuria Diecezjalna w Gliwicach,  Parafia pw. św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenie „Zgoda i Przyszłość”, Tech-Media Sp. z o. o., Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach,  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Departament Ochrony Zabytków w Warszawie.

Wystawę prac pokonkursowych można obejrzeć w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II w Gliwicach. W najbliższym czasie będzie ona eksponowana w Kościele Parafialnym w Poniszowicach (jeszcze w maju), w październiku w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach oraz na Zamku w Toszku.

Lista laureatów znajduje się na stronie internetowej organizatora konkursu. http://www.zso12.gliwice.pl/images/konkursy/ratujemy_zabytki/zabytki2017/laureaci.pdf