Aktualności

Przegląd twórczości seniorów

Przegląd twórczości seniorów

23 listopada w Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach (ul. Górnicza 1) odbędzie się III Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów z terenu powiatu gliwickiego. Zgłoszenia do udziału w nim przyjmowane będą do 14 listopada.

Impreza ma charakter przeglądu różnorodnej twórczości artystycznej seniorów z terenu powiatu gliwickiego. Mogą w niej wziąć udział nieprofesjonalni twórcy indywidualni oraz grupy twórców reprezentujący kluby seniora, związki i stowarzyszenia emerytów i rencistów, oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, uniwersytety trzeciego wieku, koła gospodyń wiejskich itd.
W przeglądzie może brać udział do 20 osób z każdej gminy naszego powiatu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przedmiotem przeglądu mogą być: występy, pokazy artystyczne itd. (czas maksymalnie do 15 minut z wejściem i zejściem ze sceny); wyroby artystyczne i użytkowe wykonane dowolną techniką artystyczną (haft, gobeliny, kilimy, ceramika, malarstwo, rzeźba, kowalstwo artystyczne, wycinanki, stroiki, biżuteria itd.), które należy dostarczyć w dniu imprezy na własny koszt i zaprezentować w dowolnej formie (nie więcej niż 4 prace).

Karty uczestnictwa (do pobrania poniżej) należy dostarczyć lub przesłać e-mailem na adres promocja@starostwo.gliwice.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2017 r. do godz. 15.00 z dopiskiem lub zatytułowane „III Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”.

Organizatorem imprezy jest Powiat Gliwicki.

Regulamin i karta uczestnictwa do pobrania poniżej.