Aktualności

Przeciwko zagrożeniom terrorystycznym

Przeciwko zagrożeniom terrorystycznym

15 marca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach zorganizowana została konferencja szkoleniowa dotycząca bezpiecznego funkcjonowania w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Konferencja odbyła się w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej w Regionie”. Uwzględniała przy tym specyfikę zagrożeń, jakie występują obecnie w Europie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele gmin, dyrektorzy szkół, placówek oświatowych, szpitali, i domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat, reprezentanci instytucji współpracujących z samorządem powiatowym, a także pracownicy starostwa. Konferencję zorganizował Powiat Gliwicki wspólnie z Komendą Miejską Policji w Gliwicach.

Liczne grono uczestników spotkania przywitała sekretarz Powiatu Gliwickiego, Magdalena Budny, po czym głos zabrał nadkom. Marek Bajcer, komendant miejski policji w Gliwicach. – Nasza komenda chętnie włączyła się w organizację konferencji, by propagować wiedzę na temat tego, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego – mówił. – Wszystko po to, aby w przypadku wystąpienia realnego ataku lepiej nam się ze sobą współdziałało.

- Dziękuję za liczne przybycie na konferencję i zainteresowanie tematem – podkreślił starosta gliwicki Waldemar Dombek. – To wiedza, która nam wszystkim jest bardzo potrzebna.

Podczas konferencji asp. sztab. Aneta Sokalla i asp. sztab. Katarzyna Wosik omówiły temat przygotowania obiektów publicznych do reakcji na zagrożenie terrorystyczne – atak masowego mordercy – na przykładzie obiektów szkolnych. Mł. asp. Dominik Polak przedstawił zasady i procedury postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. O tym, jak przygotować obiekt do działań antyterrorystycznych, mówił Zbigniew Maćkowiak z Wydziału zarządzania Kryzysowego i Informatyki Starostwa Powiatowego w Gliwicach.  

Jak ocenili uczestnicy spotkania, bardzo cenna jest wiedza na temat algorytmu postępowania w przypadkach ataku terrorystycznego na obiekt użytku publicznego. Właściwa reakcja na taki atak powinna być podporządkowana zasadzie opracowanej przez FBI: „run, hide, fight”, czyli „uciekaj, schowaj się, walcz”, tj:

- wyprowadzenie, ucieczka (ewakuacja) osób w sposób bezpieczny poza teren obiektu, z równoczesnym powiadomieniem służb,
- jeżeli powyższe nie jest możliwe do wykonania, należy osoby odseparować od zagrożenia poprzez zamknięcie i zabarykadowanie się w jak najtrudniej dostępnych miejscach obiektu,
- gdy nie ma możliwości ucieczki ani ukrycia, stan wyższej konieczności obliguje wszystkich do podjęcia walki wszelkimi możliwymi metodami.