Aktualności

Przeciwko smogowi

Przeciwko smogowi

10 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu roboczego ds. ograniczenia niskiej emisji, powołanego w marcu br. przez starostę gliwickiego.

Zespół obradował w siedzibie Nadleśnictwa Rudziniec, a jego inauguracyjnemu posiedzeniu towarzyszyło sadzenie sosen na pobliskich terenach leśnych. Członkowie zespołu posadzili kilkaset młodych drzew.

- Jest to symboliczne wsparcie naszych działań, mających na celu ograniczenie szkodliwych skutków niskiej emisji – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – W akcję sadzenia drzew włączyły się również szkoły, prowadzone przez Powiat Gliwicki. 5 kwietnia uczniowie klas mundurowych liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie pracowali w szkółce leśnej w Rachowicach. Z kolei 20 kwietnia uczniowie „mundurówki” z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach będą sadzić drzewa na terenie Leśnictwa Paczyna.

Zespół roboczy ds. ograniczenia niskiej emisji powołany został Zarządzeniem Starosty Gliwickiego z 21 marca br. W jego skład wchodzą naukowcy, posłowie, przedstawiciele środowiska medycznego, radni, włodarze gmin z powiatu gliwickiego oraz reprezentanci instytucji zajmujących się ochroną środowiska, m.in. dr inż. Agata Malina – zastępca kierownika Katedry Ochrony Powietrza Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Paweł Sowa – dziekan Wydziału Elektrycznego tej uczelni, posłowie Piotr Pyzik i Grzegorz Janik oraz Andrzej Pilot – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przewodniczącym zespołu jest Waldemar Dombek, a funkcje wiceprzewodniczących pełnią Włodzimierz Gwiżdż – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego i Mariusz Dyka – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Z życzliwością do utworzenia zespołu odniósł się ks. arcybiskup Wiktor Skworc, przesyłając na ręce starosty gliwickiego pismo popierające jego powstanie.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia w Rudzińcu członkowie zespołu zapoznali się z wynikami badań powietrza w Aglomeracji Śląskiej, przedstawionymi przez Tadeusza Sadowskiego, śląskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Katowicach. – Choć stan powietrza na naszym terenie z roku na rok się poprawia, tej zimy sytuacja była bardzo niepokojąca – mówił Tadeusz Sadowski. – Największy wpływ miała na to właśnie niska emisja, a jej skutki dodatkowo potęgowały warunki pogodowe panujące tej zimy. Członkowie zespołu wysłuchali także lek. med. Anety Cieślak ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, która przybliżyła zagadnienia związku pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a stanem zdrowia mieszkańców naszej aglomeracji. Jak wynika z badań, gdy ogłaszany jest alarm smogowy, aż o 6 proc. rośnie ogólna śmiertelność, zaś o 8 proc. następuje wzrost śmiertelności z powodu chorób serca.

Do sadzenia drzew namawiał wszystkich nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec, Jan Spałek. Przypomniał, że leśnicy w Polsce sadzą rocznie 500 mln drzew – to prawie 13 sadzonek na jednego mieszkańca. Nadleśnictwo Rudziniec obejmuje 18,5 tys. ha i tworzy zielone płuca naszego regionu, drzewa oczyszczają bowiem doskonale powietrze zarówno z trujących gazów, jak i zanieczyszczeń stałych, które składają się na tzw. smog.

- Zadaniem Zespołu roboczego ds. ograniczenia niskiej emisji jest wypracowanie wspólnego stanowiska i strategii dotyczących ograniczenia niskiej emisji w naszym powiecie oraz koordynacja, doradztwo i inicjowanie działań mających na celu zapobieżenie jej negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i  środowisko – wyjaśnia starosta Waldemar Dombek. – Gremium to powołane zostało na wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu Gliwickiego.