Aktualności

Przeciwko niskiej emisji

Przeciwko niskiej emisji

- Ochrona środowiska, czystego powietrza to priorytety województwa śląskiego – powiedział marszałek Jakub Chełstowski, otwierając 29 kwietnia konferencję dla samorządowców naszego województwa poświęconą kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

W trakcie spotkania poinformowano o możliwości uzyskania dofinansowania na likwidację niskiej emisji. Niedawno trzy nowe konkursy na projekty antysmogowe ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie będzie można otrzymać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) na przedsięwzięcia, które przyczynią się do kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowania w trzech konkursach wynosi 270 mln zł. Do 27 maja br, samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, spółki ciepłownicze mogą składać wnioski na dofinansowanie głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz rozbudowę sieci ciepłowniczych i budowę źródeł ciepła wysokosprawnej kogeneracji.

- Dzięki działaniom Komitetu Sterującego Programu dla Śląska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju rozszerzono katalog beneficjentów programu POIŚ 2014-2020 o jednostki samorządu terytorialnego, które pierwszy raz będą mogły uzyskać dofinansowanie na działania związane z termomodernizacją budynków komunalnych. Do tej pory samorządy były pozbawione takiej możliwości wsparcia – przypomniał Tomasz Bednarek, prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

POiŚ to jednak nie jedyny instrument w walce z niska emisją. Od września ubiegłego roku WFOŚIGW w Katowicach realizuje program „Czyste Powietrze”, w ramach którego osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizacje swoich domów. Program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na terenie województwa śląskiego złożono już ponad 6 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowanie przekraczającą 100 mln zł.

Niedługo zaś pojawi się kolejny instrument w walce o czyste powietrze. 29 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca działań rządowego zespołu wdrażającego program Energia Plus w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

- Ekopożyczki to kolejna propozycja zwiększająca ilość gospodarstw domowych korzystających z możliwości zainstalowania własnej elektrowni słonecznej. Jest to kierunek wspierany w przygotowanym przez Ministerstwo Energii dokumencie strategicznym Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku – zaznaczył Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.