Aktualności

Prace Krzysztofa Gołucha w Bratysławie

Prace Krzysztofa Gołucha w Bratysławie

W programie tegorocznej edycji Month of Photography Bratislava znalazła się wystawa Krzysztofa Gołucha pt. „W pracy”. To kolejny sukces knurowianina, a zarazem wyraz uznania dla jego zdjęć poświęconych osobom z niepełnosprawnościami.

Autor jest wielokrotnie nagradzanym dokumentalistą, absolwentem oraz doktorantem Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie. Z wykształcenia pedagog, na co dzień pracuje jako zastępca dyrektora Ośrodka M.B. Uzdrowienia Chorych w Knurowie, gdzie też kieruje Warsztatem Terapii Zajęciowej. Za swą twórczość zdobył już najwyższe laury, łącznie z I miejscem w kategorii „Życie codzienne” w tegorocznej edycji najbardziej prestiżowego w Polsce konkursu fotografii prasowej, Grand Press Photo.

Krzysztof Gołuch od ponad piętnastu lat zajmuje się w swej twórczości tematyką niepełnosprawności. Jego cykl „Rugby” przedstawiający sportowców z niepełnosprawnościami, i przede wszystkim książka fotograficzna „Co Siódmy”, są zapisem długoletniej pracy, jaką poświęcił tej tematyce. Przypomina on w nich, że co siódmy z nas jest osobą z niepełnosprawnościami, a to, iż dziś jesteśmy zdrowi nie znaczy wcale, że tak będzie przez całe życie. Bez wątpienia pomoc tym ludziom jest dla autora zdjęć życiowym posłannictwem. Potrafiło to m.in. docenić jury foto konkursu Unii Europejskiej, w którym to Krzysztof Gołuch otrzymał pierwszą nagrodę.

Zdjęcia z cyklu „W pracy” powstały w ciągu dwóch lat w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Katowicach. Przedstawiają osoby z niepełnosprawnościami zatrudnione w specjalnie do tego celu stworzonym hotelu. Krzysztof Gołuch w swej opowieści pokazuje, w jaki sposób praca nadaje cel życiu człowieka. Dzięki temu życiowa droga dla wielu nie jest już taka ciężka i wyczerpująca – mówi kurator wystawy Michał  Szalast.

Wernisaż wystawy odbył się 2 listopada w kaplicy kościoła św. Jana Ewangelisty przy ul. Franciszkańskiej 1 w Bratysławie, tam też oglądać ją można do końca listopada.