Aktualności

Praca – i nie tylko – dla osób z niepełnosprawnością

Praca – i nie tylko – dla osób z niepełnosprawnością

Tłoczno było na IX Gliwickich Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się 16 maja w Gliwicach.

Już przed otwarciem imprezy wiele osób czekało przed Halą Widowiskowo-Sportową „Górnych Wałów” w Gliwicach, gdzie została ona zorganizowana. Równo o godz. 10.00, z chwilą rozpoczęcia targów, z zainteresowaniem ruszyły one do licznych stoisk.

– Życzę wszystkim, by znaleźli dla siebie coś interesującego – mówiła wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga, która dokonała otwarcia targów. – Mam nadzieję, że dla wielu osób będzie to okazja, żeby zyskać zatrudnienie i rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Z kolei pracodawcom życzę, by zyskali nowych, dobrych pracowników, z których będą naprawdę zadowoleni.

- Wystawcy przygotowali ogółem 367 ofert pracy – informuje Grażyna Żur, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach. – Mamy tu 51 stoisk, z których 36 należy do pracodawców. W naszym urzędzie zarejestrowanych jest 388 osób niepełnosprawnych, a liczba ta systematycznie maleje. Po każdych targach otrzymujemy informacje o zatrudnieniu kolejnych kilkudziesięciu osób z tej grupy poszukujących pracy.

Poza wystawcami-pracodawcami na targach były też stoiska np. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ZUS-u, Warsztatów Terapii Zajęciowej czy Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zachęcało do udziału w programie „Wsparcie na starcie”, który przeznaczony jest m.in. dla niepełnosprawnych, a ma na celu również podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na chętnych czekali także doradcy zawodowi, a poza propozycjami pracy prezentowana była bogata oferta stażów i praktyk zawodowych.   

Gliwickie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych są wspólną inicjatywą partnerską Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach oraz Gliwickiego Ośrodka Integracji Niepełnosprawnych. PUP zapewnia na nich co roku liczne oferty pracy, możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą oraz konsultacje z doradcami zawodowymi, GOIN oferuje natomiast poradnictwo specjalistyczne, dofinansowanie z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością.