Aktualności

POWIAT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

POWIAT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Powiat Gliwicki po raz kolejny udzieli gminom pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku”.

Uchwała w tej sprawie przyjęta została na czerwcowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego. Konkurs organizowany jest corocznie. Nagradzane są w nim wnioski dotyczące konkretnych przedsięwzięć służących ochronie środowiska. W tym roku zgłoszonych zostało 25 wniosków z 8 gmin.

I miejsce w konkursie zdobył projekt „Drzewa – zielone skarby przyrody”, złożony przez gminę Pyskowice, a łączący edukację ekologiczną dzieci z przedsięwzięciem polegającym na wzbogaceniu terenu zielonego o nową roślinność. Otrzyma on dotację powiatu w wysokości 2 750 zł. II miejsce – i 2 500 zł – przyznane zostało Przyszowicom w gminie Gierałtowice na realizację projektu „Bliżej przyrody. Światowy Dzień Zwierząt w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przyszowicach”, który także łączy edukację ekologiczną dzieci z przedsięwzięciem mającym na celu wzbogacenie parku o nową roślinność. III miejsce zajęło Chechło w gminie Rudziniec, otrzymując 2 250 zł za projekt „Mini ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Zielony Zakątek w sołectwie Chechło – cz. 2”, mający na celu poprawę estetyki otoczenia szkoły i propagowanie edukacji ekologicznej uczniów.

Równorzędne nagrody po 1 220 zł przyznane zostały następującym sołectwom: Przyszowice-Chudów w gminie Gierałtowice na realizację projektu „Rozbudowa bazy edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Gierałtowice poprzez budowę ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej Potok Jasienica”; Nieborowicom w gminie Pilchowice za projekt „Faszynowanie rowu melioracyjnego w Nieborowicach – etap I”; Wilczy (gm. Pilchowice) na przedsięwzięcie „Cztery pory roku – kolorowy ogród przy Świetlicy Wiejskiej w Wilczy”; Żernicy z tej samej gminy za projekt „Zagospodarowanie terenu zielonego przy Domu Kultury w Żernicy”; Bycinie (gm. Rudziniec) na rewitalizację i utrzymanie w gotowości urządzeń melioracyjnych; Łanom z tej samej gminy na zagospodarowanie skweru na małym rynku, na rozdrożu ulic Młyńskiej i Kłodnickiej; Poniszowicom (gm. Rudziniec) na urządzenie i zwiększenie bioróżnorodności parku w tej miejscowości; Widowowi (gm. Rudziniec) na odtworzenie terenu rekreacyjno-przeciwpożarowego przy stawie w tym sołectwie; Smolnicy w gm. Sośnicowice za projekt „Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej poprzez obsadzenie krzewami ozdobnymi skarpy – II etap”; Paczynie (gm. Toszek) na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy; Pisarzowicom (gm. Toszek) na realizację zadania pn. "Dla ochrony środowiska to projekt światowy powstanie u nas plac wypoczynkowy"; Pniowowi (gm. Toszek) za projekt „W Pniowie – zielono nam i spokojnie!”; Sarnowowi (gm. Toszek) na realizację przedsięwzięcia „Ekologiczne Serce Sarnowa”; Błażejowicom (gm. Wielowieś) na zadanie „Zieleń nad stawem”; Kieleczce (gm. Wielowieś) za projekt „Zielony zakątek – miejsce integracji i rekreacji – etap II”; Wielowsi na realizację projektu „Zielona oaza dla najmłodszych”; Wiśniczom (gm. Wielowieś) na przedsięwzięcie pn. „Nasza wieś – oaza spokoju” i Zacharzowicom (gm. Wielowieś) za projekt „Beztroska oaza nad stawem”. Nagrody takie otrzymały również gminy: Knurów – na dwa kolejne podetapy zagospodarowania terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (łącznie 2 440 zł) i Pyskowice na projekt „O przyrodę dbamy – wodę oszczędzamy”.

Pełne efekty tych przedsięwzięć zobaczyć będzie można już jesienią tego roku.