Aktualności

Powiat Gliwicki ma 20 lat

Powiat Gliwicki ma 20 lat

Jest malowniczy i urokliwy, charakteryzują go m.in. zróżnicowane krajobrazy, rolnicze tereny, piękne lasy, zabytki, górnicze tradycje, zamieszkuje tu blisko 115 tys. osób – mowa o Powiecie Gliwickim, który świętuje 20-lecie istnienia.

W październiku mijają dwie dekady od pierwszych wyborów do Rady Powiatu Gliwickiego, zaś w styczniu 2019 r. minie dwadzieścia lat od istnienia powołanego „na nowo” Powiatu Gliwickiego. „Na nowo”, bo utworzonego ponownie wskutek reformy administracji państwowej przeprowadzonej na przełomie lat 1998/1999 przez rząd Jerzego Buzka. Przypomnijmy, że powiatów na mapie Polski nie było przez 24 lata, zlikwidowano je w roku 1975.

Świętowanie 20-lecia rozpoczniemy 5 października na Zamku w Toszku. Wtedy to odbędzie się konferencja jubileuszowa z okazji zakończenia V kadencji Rady Powiatu Gliwickiego i inauguracji obchodów 20-lecia Powiatu Gliwickiego.

Powiat Gliwicki jest powiatem ziemskim, w jego skład wchodzi 8 gmin: Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś. Obejmuje obszar 663 km2. W ciągu tych dwóch dekad przeszedł wiele zmian i przeobrażeń.

- Powiat realizuje liczne zadania o charakterze ponadgminnym, są wśród nich zadania m.in. z zakresu edukacji, kultury, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, geodezji, ochrony środowiska, administracji architektoniczno-budowlanej, transportu i dróg. Wszystkie te zadania władze powiatu – Zarząd i Rada – realizują przy pomocy Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz naszych jednostek organizacyjnych – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek i dodaje: - Pierwszy budżet powiatu w 1999 roku wystarczał zaledwie na pokrycie bieżącego funkcjonowania. Dziś jest on kilkakrotnie wyższy i ma to odzwierciedlenie w rozwoju powiatu i przeprowadzanych inwestycjach. Modernizujemy sieć dróg powiatowych, budujemy chodniki, trasy rowerowe, dbamy o edukację, poprawiając infrastrukturę i wyposażenie naszych szkół. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, współpracujemy z gminami, poprawiamy obsługę naszych mieszkańców w starostwie, m.in. wprowadzając takie udogodnienia jak elektroniczny system kolejkowy w Wydziale Komunikacji i Transportu. Gospodarujemy naszym budżetem rozsądnie i w miarę możliwości polepszamy jakość życia w naszym powiecie.

Pomocne przy realizacji inwestycji jest wsparcie partnerów samorządowych oraz fundusze z krajowych i unijnych źródeł. Od 2005 r. Powiat Gliwicki pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości prawie 56 mln zł. W ramach projektów unijnych z zakresu edukacji organizowane są szkołach dodatkowe zajęcia, uczniowie uczestniczą w stażach, praktykach, wyjazdach studyjnych, doposażone zostały pracownie i sale. Dzięki środkom unijnym odbyły się także dwie wielkie imprezy dla mieszkańców powiatu oraz międzynarodowa konferencja, wydano ciekawe albumy m.in. o drewnianych kościółkach w powiecie, obrzędach i tradycjach, prowadzone były i są projekty przeciw wykluczeniu społecznemu, cyfrowemu, przebudowano wiele dróg.

Realizację zadań drogowych wspierają również nasze gminy – do tej pory była to łączna kwota ponad 23 mln zł. Obecnie Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach – jednostka organizacyjna Powiatu Gliwickiego – dba o ponad 294 km dróg powiatowych. Były i są one w różnym stanie technicznym. Każdego roku ogromna pula z budżetu jest przeznaczana na ich remonty i modernizacje. W tym celu pozyskujemy również środki zewnętrzne – zarówno unijne, jak i krajowe.

Największą inwestycją drogową w historii naszego powiatu było przebudowanie dwóch mostów – w Pławniowicach i Leboszowicach oraz drogi „Szlak Europejski”, które zostały oddane do użytku w 2015 r. Były to inwestycje o łącznej wartości ponad 25,5 mln zł. Na ich realizację pozyskaliśmy niebagatelną kwotę unijnych środków – 21,5 mln zł.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo na naszych powiatowych drogach, wprowadzane są różne rozwiązania, m.in. aktywne przejście dla pieszych, wyświetlacze prędkości. Z myślą o rowerzystach, w partnerstwie z gminami i przy wsparciu UE, oznakowaliśmy 211,5 km tras rowerowych, a na 50 km z nich poprawiona została nawierzchnia.

Przejmując 20 lat temu zadania z zakresu edukacji, Powiat Gliwicki stał się organem prowadzącym dla kilku placówek oświatowych. Nasze powiatowe szkoły mogą się dziś pochwalić nie tylko dobrą i nowoczesną infrastrukturą, pracowniami i ich świetnym wyposażeniem, ale też realizacją ciekawych projektów unijnych przeznaczonych dla uczniów. Obecnie Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym dla pięciu szkół: Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.  

Uczniowie, ich nauczyciele i rodzice z naszego powiatu zawsze mogą w razie konieczności liczyć na specjalistyczne wsparcie w dwóch powiatowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – w Knurowie i Pyskowicach. Powiat współfinansuje także ogniska pracy pozaszkolnej, funkcjonujące w tych miastach.

Nasza młodzież jest bardzo aktywna i świadoma, czego dowodem jest powołane w 2016 r. Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego. To pierwsze gremium o takim charakterze na poziomie powiatu w woj. śląskim.

Powiat odpowiedzialny jest za prowadzenie domów pomocy społecznej. Nasze DPS-y w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej w ciągu tych dwóch dekad przeszły ogromną zmianę – od wyglądu zewnętrznego i warunków lokalowych, aż po standardy opieki. Ich mieszkańcy mają tutaj naprawdę dobre warunki do życia.

Kolejną ważną gałęzią zdań powiatu jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz organizowanie pieczy zastępczej. Nieocenione są tutaj działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jedną z naszych jednostek jest również Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie.

Dużym obszarem działalności jest także służba zdrowia. Jednostką organizacyjną Powiatu Gliwickiego jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie. Powiat posiada udziały w dwóch szpitalach – w Szpitalu w Pyskowicach sp. z o.o. oraz w Szpitalu w Knurowie sp. z o.o.  Cieszą się one dobrą opinią wśród pacjentów, a powiat inwestuje w ich rozwój, przekazując środki finansowe na modernizacje i remonty oddziałów czy zakup sprzętu.

Powiat Gliwicki współfinansuje działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, który zajmuje się m.in. rynkiem pracy na naszym terenie.

Na przestrzeni lat Powiat Gliwicki nawiązał również liczne kontakty krajowe i międzynarodowe – m.in. z samorządami niemieckimi, brytyjskimi, ukraińskimi, czeskimi i polskimi. Ich owocem są cztery umowy partnerskie. Z Powiatem Mittelsachsen (dawniej Powiat Freiberg, Niemcy) Powiat Gliwicki współpracuje od 2004 r., z Powiatem Calw (Niemcy) – od 2009 r.,  z Powiatem Puckim – od 2006 r., zaś w 2004 r. Powiat Gliwicki podpisał 10-letnie porozumienie o współpracy z Hrabstwem Denbighshire z Walii.
   
Dbamy również o ochronę środowiska i walczymy ze smogiem. W tym celu powołany został Zespół roboczy do spraw ograniczenia niskiej emisji oraz utworzono klaster energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”. Od wielu lat organizujemy akcję „Sprzątamy Powiat Gliwicki” oraz konkurs „Powiat Przyjazny Środowisku”.

Dla naszych mieszkańców przygotowujemy także ciekawą ofertę imprez, nie sposób wymienić wszystkich – ale są wśród nich takie, które mają już długą tradycję m.in.: Bieg Uliczny im. Konstantego Damrota, Rajd Rowerowy po Powiecie Gliwickim, Powiatowy Turniej Skata Sportowego, Powiatowy Festiwal Chórów, konferencje regionalne Powiatowej Biblioteki Publicznej czy dożynki powiatowe.

- W ciągu 20-lecia istnienia naszego samorządu powiatowego dużo zmieniło się na lepsze w naszych szpitalach, szkołach czy na drogach. Nadal jednak jest wiele do zrobienia, bo chociaż mamy znacznie lepsze finanse niż na początku istnienia powiatu, to dalej są one niewystarczające na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Niemniej jednak od dwóch dekad Powiat Gliwicki nieustannie się rozwija – podsumowuje starosta Waldemar Dombek.