Aktualności

Porozumienie o ustanowieniu klastra energii

Porozumienie o ustanowieniu klastra energii

„Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” – tak nazywa się  klaster energii utworzony w tym powiecie. 28 września w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podpisane zostało porozumienie o jego ustanowieniu.

Porozumienie podpisali przedstawiciele Powiatu Gliwickiego, wszystkich ośmiu gmin wchodzących w jego skład (czyli Gierałtowic, Knurowa, Pilchowic, Pyskowic, Rudzińca, Sośnicowic, Toszka i Wielowsi), a także pięciu firm (z Łanów Wielkich, Wilczy, Nieborowic i Gliwic) i radca prawny z Rybnika. Aktowi podpisania tego dokumentu towarzyszyli m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz Andrzej Pilot – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- To przedsięwzięcie warto pochwalić ze względu na duże walory ekologiczne i społeczne – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek. – Ma ono również walor solidarności, bowiem powiat wspólnie z wieloma gminami i firmami podjął te działania, solidarnie dbając o jakość życia swych obywateli i mieszkańców. Zapewniam, że klaster powstający w powiecie gliwickim może liczyć na wsparcie ze strony rządu.

- Powołanie klastra jest ważnym dniem dla środowiska – podkreślił prezes Andrzej Pilot. – W ten sposób podjęta została realna walka z niska emisją. Każdy z sygnatariuszy porozumienia ma doświadczenie w tym względzie, teraz te siły zostaną połączone. Trzymam za was kciuki!

Klaster energii jest przedsięwzięciem pionierskim w skali kraju. W województwie śląskim jest to druga taka inicjatywa. Klaster Energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” tworzony jest z inicjatywy Zespołu ds. Likwidacji Niskiej Emisji, powołanego w marcu br. przez starostę gliwickiego Waldemara Dombka. Formalnie jest to porozumienie cywilnoprawne,  w skład którego wejdą podmioty gospodarcze, jednostki samorządowe (gminy),  jednostki naukowe (Politechnika Śląska, AGH, GIG), firmy specjalistyczne działające w sektorze i na rzecz energetyki odnawialnej oraz osoby fizyczne (mieszkańcy).

Klaster stanowi porozumienie określające zakres, zasady i kierunki współpracy między jego uczestnikami. Zawierający porozumienie klastra są partnerami,  a z chwilą jego podpisania stają się uczestnikami klastra. Jego zadania realizuje koordynator klastra, który w ramach uzyskanej koncesji prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i dystrybucją z uwzględnieniem źródeł uczestników.

Głównym celem klastra jest wspólne działanie na rzecz likwidacji niskiej emisji,  ograniczenia kosztów energii dla jego uczestników poprzez wzrost wykorzystania energii z  OZE oraz poprawy warunków życia  ludzi zamieszkujących teren  powiatu gliwickiego.

- Tylko uczestnicy certyfikowanych klastrów energii będą mogli korzystać ze wsparcia państwa i Unii Europejskiej, takich jak zwolnienia z opłat przesyłowych, dodatkowe dotacje w wysokości od 20 do 50 mln zł, taryfa antysmogowa, udział w programach dofinansowanych przez  UE  nawet po 2020 roku, możliwość realizacji powiatowych i gminnych programów ograniczenia niskiej emisji, ochrony środowiska oraz powietrza – podkreśla Włodzimierz Gwiżdż, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego.

- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do podpisania porozumienia – mówił starosta Waldemar Dombek. – To jednak dopiero początek, przed nami ciężka praca, by jego zapisy jak najlepiej wprowadzić w życie.