Aktualności

Politechnika Śląska zainaugurowała rok akademicki 2021/2022

Politechnika Śląska zainaugurowała rok akademicki 2021/2022

1 października już po raz 77 Politechnika Śląska zainaugurowała nowy rok akademicki. Ta uznana uczelnia techniczna od kilku lat współpracuje z Powiatem Gliwickim, głównie w zakresie ochrony środowiska.

Inauguracja nowego roku akademickiego połączona była z nadaniem tytułu Doctora Honoris Causa prof. Jurijowi Bobalo, rektorowi Politechniki Lwowskiej. Na uroczystości oprócz władz Politechniki Śląskiej i studentów obecni byli m.in. przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni, instytucji samorządowych, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych i kulturalnych, służb mundurowych, a także biskup diecezji gliwickiej oraz członkowie Rady Społecznej, w tym Ewa Jurczyga – członek Zarządu Powiatu Gliwickiego.  
Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk w przemówieniu  inauguracyjnym podkreślił, że uczelnia przystępuje do realizacji swoich obowiązków w nowym roku akademickim jednocześnie z nadzieją i obawami, związanymi z pandemią Covid-19. Nawiązał również do wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która stawia przed uczelnią nowe wyzwania.

Uroczystą chwilą była immatrykulacja reprezentantów studentów I roku. W tej grupie znaleźli się wybrani najlepsi kandydaci w procesie rekrutacji, wśród nich dwoje studentów zagranicznych – z Etiopii i Tanzanii. W tym roku akademickim na uczelni naukę rozpoczęło ogółem 5,5 tys. studentów I roku, w tym 300 obcokrajowców.

Po inauguracji odbyła się uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa prof. Jurijowi Bobalo. Profesor otrzymał ten zaszczytny tytuł m.in. za inicjowanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących polityki jakości w szkolnictwie wyższym, integrację środowiska naukowego Polski i Ukrainy, a także zaangażowanie w rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej oraz podejmowanie działania na rzecz rozpoznawalności międzynarodowej Politechniki Śląskiej. Po nałożeniu szarfy doktorskiej i wręczeniu dyplomu przez rektora Politechniki Śląskiej, prof. Jurij Bobalo wygłosił wykład, który był także inauguracyjnym wykładem uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego.

Uroczystość zakończyły wystąpienia prezydentów Gliwic, Zabrza i Katowic, w których to miastach Politechnika Śląska ma swą siedzibę oraz uczelniane wydziały.

- Z wielką przyjemnością uczestniczyłam w inauguracji kolejnego roku akademickiego na Politechnice Śląskiej – mówi Ewa Jurczyga. – Jako członkowi Rady Społecznej tej uczelni, którą to funkcję mam zaszczyt pełnić już drugą kadencję, szczególnie bliskie mi jest wszystko, co wiąże się z jej funkcjonowaniem. Cieszę się, że Politechnika Śląska tak dobrze się rozwija i wciąż umacnia swą pozycję naukową. Uczelnia wspaniale współpracuje także z Powiatem Gliwickim. Szczególnie dotyczy to spraw ochrony środowiska. Politechnika jest jednym z członków Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”, którego założycielem jest nasz powiat. Na niedawnym spotkaniu Klastra, które odbyło się 23 września w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, uczestniczyli z ramienia Politechniki Śląskiej w Gliwicach m.in. prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak, prodziekan ds. współpracy i rozwoju, koordynator POB6 dr hab. inż. prof. Sebastian Werle oraz prodziekan ds. infrastruktury i organizacji z tegoż wydziału prof. dr hab. inż. Sławomir Dykas, udzielając nam mocnego wsparcia merytorycznego. 12 października organizujemy natomiast konferencję poświęconą możliwościom wykorzystania odpadów biodegradowalnych do produkcji energii „Innowacyjny model gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym”, w której także swój udział zapowiedzieli przedstawiciele Politechniki Śląskiej. Jesteśmy wdzięczni za tak duże zaangażowanie uczelni w projekty prowadzone przez Powiat Gliwicki.

 
Facebook