Aktualności

Politechnika Śląska szkoli pilotów

Politechnika Śląska szkoli pilotów

28 czerwca na lotnisku w Gliwicach 31 studentów Politechniki Śląskiej otrzymało dyplomy kwalifikacyjne na specjalności lotnicze. Odbyło się to podczas uroczystości rozpoczynającej praktyczne szkolenie lotnicze studentów w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO).

Ośrodek ten na mocy certyfikatu wydanego przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w ub. roku może prowadzić szkolenia na pilota liniowego. Dzięki temu Politechnika Śląska dołączyła do wąskiego grona uczelni posiadających tego typu ośrodek szkolenia lotniczego.

W uroczystości wzięli udział m.in. senator RP – prof. Krystian Probierz, rektor Politechniki Śląskiej – prof. Arkadiusz Mężyk, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego – Artur Tomasik, dyrektor Aeroklubu Gliwickiego – Beata Miącz-Pałka oraz dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej – prof. Jarosław Kozuba. Powiat Gliwicki reprezentowała członek Zarządu Ewa Jurczyga, która zasiada w Radzie Społecznej Politechniki Śląskiej.

- To dla wszystkich pracowników i studentów Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, którego Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego jest częścią, wyjątkowy dzień, ponieważ rozpoczynamy praktyczne szkolenie na pilotów. To zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy i starań. Politechnika Śląska od wielu lat kładzie duży nacisk na kształcenie kadr dla branży lotniczej. To jeden z priorytetowych kierunków rozwoju naszej uczelni. W 2008 roku powołaliśmy Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Licencja na szkolenie na pilota samolotowego to kolejny certyfikat przyznany Centrum – mówi prof. Arkadiusz Mężyk.

ATO szkoli przyszłych pilotów m.in. na lotnisku w Gliwicach. Do zintegrowanego szkolenia na pilota liniowego ATPL(A) będą mogły przystąpić osoby, które wcześniej uzyskały licencję PPL (A). Absolwenci będą zdawać egzamin przed przedstawicielem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pełną licencję pilota liniowego można uzyskać po wylataniu 1500 godzin, przy uwzględnieniu wymaganego rodzaju nalotu. Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej to pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej, będąca wspólną inicjatywą Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, Politechniki Śląskiej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kształcenie kadry dla lotnictwa cywilnego jest jednym z priorytetów Politechniki Śląskiej. Studenci tej uczelni mogą kształcić się na specjalnościach „nawigacja powietrzna – pilotaż” oraz mechanik lotniczy na Wydziale Transportu, gdzie prowadzone są studia I i II stopnia, a także na studiach II stopnia w języku angielskim na specjalnościach „aircraft propulsion systems”  na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz „aircraft design” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, w ramach której studenci zdobywają wiedzę z zakresu budowy i projektowania statków powietrznych.

- Cieszę się, że uczelnia, w której Radzie Społecznej zasiadam, wciąż poszerza swoją ofertę kształceniową – mówi Ewa Jurczyga. – Kadry przygotowywane do obsługi samolotów są bardzo potrzebne na współczesnym rynku pracy w związku z dynamicznym rozwojem transportu lotniczego. Kierunki kształcenia związane z lotnictwem są niezwykle atrakcyjne i cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Rozpoczęcie praktycznego szkolenia lotniczego studentów jest tym bardziej trafione, że lotnisko w Gliwicach będzie się wkrótce rozbudowywać i poszerzać swą działalność, tak więc przyszli piloci będą mogli tu we wspaniały sposób podnosić swe kwalifikacje i doskonalić umiejętności.