Aktualności

Polak Roku we Włoszech z… Paniówek

Polak Roku we Włoszech z… Paniówek

14 września w siedzibie Rady Regionu Kalabria na południu Włoch odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom plebiscytu „Polak Roku we Włoszech”. W kategorii nauka i edukacja otrzymał ją ks. Arkadiusz Nocoń, duszpasterz pochodzący z Paniówek w gminie Gierałtowice w powiecie gliwickim!

Konkurs od trzech lat organizowany jest przez Związek Polaków w Kalabrii. Zwycięzców jego tegorocznej, trzeciej edycji wyłoniła jedenastoosobowa kapituła, składająca się z przedstawicieli środowisk akademickich, organizacji polonijnych i instytucji kulturalnych oraz władz rządowych i samorządowych. Nasz krajan doceniony został za całokształt swojej działalności.

- Ogromnie się cieszę z tego wyboru, bo ksiądz Nocoń jest moim znajomym, ale przede wszystkim pochodzi z Paniówek. To wielka radość dla nas wszystkich, że został w taki sposób doceniony. Jestem po lekturze jego książki pt. „Święci, bo nie udawali świętych”, to naprawdę wspaniała rzecz – mówi Zygmunt Strzoda, mieszkaniec Paniówek.

Arkadiusz Nocoń jest kapłanem Archidiecezji Katowickiej, doktorem literatury chrześcijańskiej i klasycznej, pracownikiem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Ma wybitne zasługi na rzecz krzewienia we Włoszech wiedzy o Polsce i wielkich Polakach. Jest autorem kilkunastu publikacji książkowych i kilkudziesięciu artykułów z zakresu patrologii, hagiografii i literatury pięknej. Polacy przybywający do Rzymu znają i cenią zwłaszcza przewodnik jego autorstwa „Śladami Jana Pawła II po Watykanie” oraz najnowszą książkę „Święci, bo nie udawali świętych”. Ks. Nocoń jest ponadto autorem nagrodzonej przez Włochów antologii polskich poetów oraz książki „Astri del deserto”, w której zapoznaje włoskiego czytelnika m. in. z polską poezją, literaturą piękną, publicystyką.

„Lista działań ks. Arkadiusza Noconia na rzecz promocji pozytywnego wizerunku Polaka we Włoszech jest bardzo długa. Wymieniamy niektóre z nich: Pomysłodawca i jeden z organizatorów rzymskich obchodów 750-lecia śmierci św. Jacka, w ramach których trzykrotnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” (po raz pierwszy z chórem, baletem i orkiestrą w Auli Pawła VI), na Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum” odbyło się Międzynarodowe Sympozjum poświęcone polskiemu świętemu (prelegenci z Litwy, Łotwy, Czech, Danii, Ukrainy, Węgier, Włoch, Polski); w Bazylice św. Sabiny poświęcona została tablica z mozaiką upamiętniająca pobyt w klasztorze na Awentynie św. Jacka; w kościele św. Stanisława został odnowiony obraz św. Jacka autorstwa Antiveduto Grammatica; Pomysłodawca i fundator tablicy poświęconej polskiemu malarzowi Janowi Styce na Capri; Fundator pierwszej w Afryce kaplicy poświęconej św. Jackowi (Zambia, diecezja Monze, parafia Turn Pike)” – informują organizatorzy plebiscytu.

Statuetka „Polaka Roku we Włoszech” znalazła się dotychczas w rękach zaledwie kilku wybitnych osobistości nagradzanych w pięciu kategoriach: Działalność kulturalno-artystyczna, Nauka i Edukacja, Działalność społeczna, Działalność gospodarczo-przedsiębiorcza oraz Polak z wyboru (adresowana do cudzoziemców zasłużonych dla Polski). Organizatorzy konkursu od samego początku stawiali sobie za cel, aby statuetki „Polaka Roku we Włoszech” trafiały do tych osób, które w sposób wybitny zasłużyły się dla Polonii i dla Polski. Księdzu Arkadiuszowi z serca gratulujemy!

Wykorzystano informacje m.in. ze strony https://naszswiat.it/polacy-we-wloszech