Aktualności

Pieniądze na lokalne drogi

Pieniądze na lokalne drogi

9 września w Starostwie Powiatowym w Gliwicach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przekazał włodarzom z powiatu gliwickiego symboliczne czeki na realizację zadań inwestycyjnych na drogach lokalnych.

30 sierpnia premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych w naborze przeprowadzonym wiosną tego roku (13 marca - 12 kwietnia). Wśród samorządów, które otrzymają finansowe wsparcie znalazł się Powiat Gliwicki oraz gminy z naszego terenu.

Z rąk wojewody śląskiego czek opiewający na kwotę 1 815 000,00 zł odebrał starosta gliwicki Waldemar Dombek, wójt gminy Pilchowice Maciej Gogulla na kwotę – 1 015 024,00 zł, wójt Gierałtowic Leszek Żogała – 1 173 939,00 zł, dofinansowanie dla gminy Wielowieś w wysokości 91 036,00 zł odebrał wójt Ginter Skowronek, Pyskowice otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 3 043 141,00 zł. Czek na te kwotę odebrał burmistrz Adam Wójcik.

W spotkaniu uczestniczyli również parlamentarzyści: posłowie Jarosław Gonciarz i Piotr Pyzik, senator Krystian Probierz, a także samorządowcy: wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Ewa Jurczyga oraz radni Rady Powiatu Gliwickiego: Teresa Szymońska, Krystyna Urbańska, Andrzej Frejno, Marek Marcisz i Józef Kruczek.

- Jeszcze nigdy takie kwoty nie były przeznaczone na drogowe inwestycje lokalne – podkreślił podczas spotkania Jarosław Wieczorek. - Fundusz Dróg Samorządowych jest największym w historii wsparciem rządowym na modernizację i budowę dróg powiatowych i gminnych.

W ramach pierwszego rozdania środków z funduszu do naszego województwa trafi blisko 300 mln zł, w skali kraju będzie to kwota 6 mld zł.

- Cieszymy się z otrzymanego dofinansowania. Zostanie ono przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”. Dziękujemy wojewodzie śląskiemu za wsparcie – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek.

Niebagatelną kwotę dofinansowania w naszym powiecie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymała gmina Pyskowice:
- Budowa ulicy Lokalnej w Pyskowicach, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie, to inwestycja bardzo wyczekiwana – podkreśla burmistrz Adam Wójcik. – Wpisuje się w plan rozwoju miasta, zarówno pod względem komunikacyjnym, jak i inwestycyjnym. Zależy nam na tym, by Pyskowice były miastem, w którym dobrze się żyje. Inwestycje drogowe z pewnością podnoszą jakość i komfort życia w mieście.

Gmina Pilchowice dofinansowanie otrzymała na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanicy, gmina Wielowieś – „Przebudowa drogi gminnej nr 673 111 S – ul. Leśnej w miejscowości Borowiany”, zaś Gierałtowice na przebudowę ul. Granicznej w Przyszowicach.