Aktualności

Piękny jubileusz

Piękny jubileusz

7 lutego w Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie odbyła się uroczystość związana z 25-leciem jego istnienia.

Jubileusz rozpoczęła msza św. w kaplicy Ośrodka po przewodnictwem biskupa pomocniczego Archidiecezji Katowickiej Grzegorza Olszowskiego. Po niej odbyło się uroczyste spotkanie. Podczas niego siedem osób odebrało szczególne podziękowania za swoją pracę. Są to długoletni pracownicy Caritasu. Za 25 lat pracy podziękowania otrzymali: Jolanta Mierzwa, Adam Mierzwa, Mirosław Borsuk i Ewa Szendzielorz; za 20 lat – Dominika Hajduga oraz Dorota Preisler, za 15 lat – Anna Maksym.

- Zacytuję dziś słowa włoskiego biskupa śp. Antonia Bello: „Kochaj ludzi, przede wszystkim biednych. I Jezusa Chrystusa”. Dziękuję wszystkim pracownikom za to, że każdego dnia w swojej pracy pokazujecie tę miłość do Jezusa Chrystusa poprzez miłość do osób z niepełnosprawnościami – mówił podczas uroczystości dyrektor Ośrodka Marcin Chroszcz.  

Słowa podziękowania dla wszystkich, którzy 25 lat temu przyczynili się do powstania Ośrodka skierował ks. dr Krzysztof Bąk, dyrektor Caritasu Archidiecezji Katowickiej.

Przypomnijmy, że Ośrodek MB Uzdrowienie Chorych  rozpoczął swą działalność 25 lat temu od prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej – jest on w strukturze Ośrodka po dziś dzień. WTZ w Knurowie jest przeznaczony dla 50 osób niepełnosprawnych, realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, których celem jest rozwój i poprawa sprawności uczestników tak, by mogli samodzielnie funkcjonować w środowisku. Jak przyznaje kierownik WTZ w Knurowie Krzysztof Gołuch, to wielki sukces i radość, gdy uczestnik warsztatu podejmuje zatrudnienie. Cieszy również fakt, że osoby, które ukończyły już warsztaty nie zapominają o nich i odwiedzają placówkę. Jak podkreśla Krzysztof Gołuch, WTZ to miejsce dla nich otwarte, zawsze mogą tutaj przyjść i porozmawiać.  

W imieniu samorządu Powiatu Gliwickiego podziękowania za współpracę przekazała naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach Agnieszka Gliklich.