Aktualności

Partnerska wizyta

Partnerska wizyta

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, którego organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, współpracuje z czeską szkołą Zakladni Skola a Prakticka Skola w Opawie w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”. 6 lutego przedstawiciele obu placówek odwiedzili Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

Z dyrektorem szkoły czeskiej Jiřím Kupką i jego zastępcą Tomášem Frankiem oraz dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach Bogusławem Hadzikiem i wicedyrektorem Jackiem Szczepańskim spotkał się wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz. Głównym tematem rozmów była wzajemna współpraca w ramach unijnych projektów.

- Cieszę się z bardzo dobrej współpracy naszej powiatowej szkoły z partnerem w Czechach. Wzajemne wizyty, wymiana doświadczeń, metod nauczania i pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, uczestnictwo uczniów w zajęciach, terapiach u partnera projektu, poznawanie codzienności swoich rówieśników z innego kraju – to tylko nieliczne przykłady tego, co udało się wykonać w ramach wspólnych projektów – mówił wicestarosta Adam Wojtowicz. – Bardzo dziękuję za waszą pracę i podejmowane działania dla dobra dzieci i podnoszenia jakości ich edukacji.

To, że obie placówki są zaprzyjaźnione, a ich uczniowie chętnie uczestniczą w we wspólnych projektach podkreślali podczas spotkania zarówno przedstawiciele ZSS, jak i szkoły w Opawie. Początki współpracy i jej przebieg przypomnieli Jiří Kupka i Tomáš Frank.

Placówki współpracują ze sobą już 13 lat, pierwsze kontakty nawiązane zostały w 2006 r. Pierwszy wspólnie prowadzony projekt „Inni, a tacy sami w Europie” realizowany był w latach  2007-2009 w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Z kolei w latach 2013-2015 obie placówki uczestniczyły w projekcie Comenius Regio „Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (projekt był realizowany po stronie polskiej przez Powiat Gliwicki, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach i Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach, zaś po stronie czeskiej przez Morawskoslezky Kraj w Ostrawie, Zakladni Skola a Prakticka Skola w Opawie i Sirius Prrispevkova Organizace w Opawie). Od 2017 r. (do sierpnia 2019 r.) wspólnie realizują projekt „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością” w ramach programu Erasmus+. Dzięki projektowi uczniowie i nauczyciele biorą udział w wyjazdach do partnera projektu. Uczniowie są uczestnikami terapii, która zakłada indywidualne podejście do nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podczas wizyty w starostwie dyrektorzy czeskiej szkoły mieli również okazję zapoznać się z funkcjonowaniem samorządu powiatowego oraz poznać bliżej Powiat Gliwicki – m.in. jego charakterystykę, historię, atrakcje turystyczne, jednostki organizacyjne przedstawiły Joanna Piktas i Magdalena Fiszer-Rębisz z Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji starostwa.